1
00:00:53,542 --> 00:00:55,958
<i>Mezi námi se nacházejí lidé</i>

2
00:00:56,042 --> 00:01:00,000
<i>obdařeni dokonalou pamětí
na všechny své minulé životy.</i>

3
00:01:00,083 --> 00:01:03,708
<i>Nazývají se Nekoneční.</i>

4
00:01:06,042 --> 00:01:09,833
<i>Mezi Nekonečnými
bojují o moc dvě skupiny.</i>

5
00:01:09,917 --> 00:01:12,500
<i>Na jedné straně jsou Věřící,</i>

6
00:01:12,583 --> 00:01:17,458
<i>kteří chtějí své znalosti využít
pro ochranu a rozvoj celého lidstva.</i>

7
00:01:17,542 --> 00:01:19,833
<i>Proti nim stojí Nihilisté,</i>

8
00:01:19,917 --> 00:01:22,833
<i>kteří tuto moc
vnímají jako prokletí.</i>

9
00:01:23,542 --> 00:01:26,417
<i>Nové technologie
poskytly Nihilistům příležitost</i>

10
00:01:26,500 --> 00:01:29,125
<i>ukončit veškerý život na Zemi.</i>

11
00:01:29,583 --> 00:01:32,750
<i>A začal závod o jejich ovládnutí.</i>

12
00:01:33,000 --> 00:01:36,500
MEXICO CITY
POSLEDNÍ ŽIVOT

13
00:02:05,417 --> 00:02:06,833
<i>Treadwayi, řekni, že to máš.</i>

14
00:02:06,917 --> 00:02:10,000
Jo. Jo, mám to. Mám to.

15
00:02:20,458 --> 00:02:23,042
<i>Možná se trochu zdržím.
Jsem na cestě za tebou.</i>

16
00:02:23,125 --> 00:02:24,292
Rozumím.

17
00:02:45,292 --> 00:02:47,042
<i>Treadwayi, jsi v pořádku?</i>

18
00:02:47,125 --> 00:02:49,417
To Vejce nesmí získat zpátky.

19
00:02:51,000 --> 00:02:53,750
Nemůžu uvěřit,
že by Bathurst zašel tak daleko.

20
00:02:53,833 --> 00:02:56,083
Není to muž, kterého si pamatujeme.

21
00:02:56,167 --> 00:02:57,250
Sakra.

22
00:03:12,125 --> 00:03:13,583
Do prdele.

23
00:03:37,500 --> 00:03:40,625
Abele. Vezmu to zkratkou.
Setkáme se na dálnici.
........