1
00:00:00,250 --> 00:00:01,208
{\an8}ŘÍJEN 1942

2
00:00:01,291 --> 00:00:05,416
{\an8}VEČER, KDY SE AMERIČANÉ
VYLODILI V AFRICE

3
00:00:05,500 --> 00:00:10,083
{\an8}TAJNÁ ZÁKLADNA COMMANDOS
VE STŘEDOMOŘÍ

4
00:00:20,708 --> 00:00:24,541
Tohle jsou Italové.
Uvědomte si, že jste teď jedni z nich.

5
00:00:24,625 --> 00:00:26,083
Dobře si je nastudujte.

6
00:00:26,166 --> 00:00:29,791
Pamatujte si, že jste šest měsíců
strávili ve městě Brescia,

7
00:00:29,875 --> 00:00:32,458
protože je tam základna pluku.

8
00:00:33,625 --> 00:00:36,250
A všechno musíte znát nazpaměť.

9
00:00:37,083 --> 00:00:42,000
Stadiony, kina, divadla,
uniformy, písničky…

10
00:00:42,083 --> 00:00:43,083
A taky sestřičky!

11
00:00:43,875 --> 00:00:47,666
Prohlídka se vším všudy,
každou neděli ve 3:00 v parku.

12
00:00:49,166 --> 00:00:52,083
Tak klídek. Nechte toho.

13
00:01:30,916 --> 00:01:33,500
Rozhodující bitva v Marmarice.

14
00:01:34,500 --> 00:01:36,500
Minulý rok 28. července.

15
00:01:37,333 --> 00:01:38,500
Zapište si to.

16
00:01:38,583 --> 00:01:41,083
Byli jste tam, stejně jako v Brescii.

17
00:01:41,166 --> 00:01:43,458
Samozřejmě jste bojovali po boku Němců.

18
00:01:44,000 --> 00:01:45,875
Tohle jsou vaši noví spojenci.

19
00:01:47,416 --> 00:01:48,833
Afrikakorps.

20
00:02:11,875 --> 00:02:14,333
To má bejt náhrada za Freemana?

21
00:02:16,250 --> 00:02:20,458
Ano. Další kancelářská krysa,
kterou nám sem poslali seshora.

22
00:02:22,958 --> 00:02:23,916
Děkuju.

23
00:02:27,500 --> 00:02:28,875
Fašistický salut.

24
........