1
00:01:07,744 --> 00:01:12,031
SMRŤ K VAŠIM SLUŽBÁM

2
00:01:12,264 --> 00:01:17,342
Titulky 10.6.2021
Andrea1717

3
00:01:18,838 --> 00:01:21,608
10. epizóda

4
00:01:33,700 --> 00:01:34,829
Čo je?

5
00:01:35,969 --> 00:01:37,170
Čo a stalo?

6
00:01:48,810 --> 00:01:49,880
Milujem ťa.

7
00:01:53,889 --> 00:01:54,889
Som

8
00:01:56,660 --> 00:01:58,119
do teba zamilovaný.

9
00:02:10,569 --> 00:02:11,839
Poďme spolu chodiť.

10
00:02:12,800 --> 00:02:16,339
- Čo?
- Začnime oddnes spolu chodiť.

11
00:02:19,910 --> 00:02:21,110
Tak Dong Kyung.

12
00:02:21,479 --> 00:02:23,219
Vonku je zima.
Kam si išla?

13
00:02:23,220 --> 00:02:25,279
- Tak Dong Kyung.
- Teta.

14
00:02:25,520 --> 00:02:27,819
Telefonujem. Hneď sa vrátim.

15
00:02:28,990 --> 00:02:31,220
Mal by si ísť.
Zavolám ti zajtra.

16
00:02:41,569 --> 00:02:42,899
Dávaj si cestou pozor.

17
00:02:57,919 --> 00:02:59,220
Stretávaš sa s niekým?

18
00:03:00,490 --> 00:03:02,589
- Čo?
- Stretávaš sa s niekým?

19
00:03:04,190 --> 00:03:05,919
- Nie. - Alebo je nejaký muž,
ktorého máš rada?

20
00:03:08,659 --> 00:03:09,999
Aj ak je, randi so mnou.

21
00:03:12,399 --> 00:03:14,899
Nezaujíma ma, kto je ten muž,
My sme sa stretli skôr.

22
00:03:15,629 --> 00:03:16,998
Miloval som ťa prvý.

23
00:03:16,999 --> 00:03:17,999
A

........