1
00:00:19,757 --> 00:00:21,325
<i>Hollywood...</i>

2
00:00:22,519 --> 00:00:26,481
<i>Město, které vždy
přitahovalo určitý druh žen.</i>

3
00:00:28,504 --> 00:00:31,278
<i>Přijede a je připravena bojovat,</i>

4
00:00:32,280 --> 00:00:35,591
<i>jejími zbraněmi
jsou rtěnka a výstřih.</i>

5
00:00:36,548 --> 00:00:38,752
<i>Je si jistá vítězstvím,</i>

6
00:00:38,777 --> 00:00:41,608
<i>protože ji život naučil,</i>

7
00:00:43,552 --> 00:00:46,858
<i>že krása znamená moc.</i>

8
00:00:48,692 --> 00:00:52,006
<i>Ale tohle není příběh
o ženě, která má moc.</i>

9
00:00:53,091 --> 00:00:54,527
<i>To ne.</i>

10
00:00:54,825 --> 00:00:57,536
<i>Je to příběh o jiném druhu ženy.</i>

11
00:00:58,467 --> 00:01:02,015
<i>O hospodyňce ve středních
letech, o které nikdo nemluví.</i>

12
00:01:02,471 --> 00:01:06,432
<i>O ošklivém káčátku,
na které nemá nikdo čas.</i>

13
00:01:07,013 --> 00:01:10,673
<i>O tuctovce,
kterou nikdy nepozvou na párty.</i>

14
00:01:14,630 --> 00:01:17,037
<i>Nemá krásu, na které by stavěla.</i>

15
00:01:18,324 --> 00:01:21,783
<i>Žádný styl. Ani grácii.</i>

16
00:01:23,364 --> 00:01:26,454
<i>Toto bázlivé
stvoření prochází životem,</i>

17
00:01:27,466 --> 00:01:29,647
<i>jako by bylo neviditelné.</i>

18
00:01:34,572 --> 00:01:36,802
<i>Přesto si nikdy nestěžuje.</i>

19
00:01:37,342 --> 00:01:42,200
<i>Roky zanedbávání ji naučily,
ať od života příliš neočekává.</i>

20
00:01:44,288 --> 00:01:47,173
<i>Říkali jí, že nejlepší je čekat.</i>

21
00:01:47,629 --> 00:01:51,503
<i>Že jednoho dne
dostanou tiší zemi za dědictví.</i>

22
00:01:53,393 --> 00:01:56,493
<i>Ano, toto je příběh Almy Fillcotové.</i>

23
00:01:56,523 --> 00:02:00,019
<i>Velmi tiché ženy,
........