1
00:00:06,360 --> 00:00:07,919
Točím se ve lněném obleku.

2
00:00:09,560 --> 00:00:12,960
Po mnoho let byl tohle můj denní chleba.

3
00:00:17,039 --> 00:00:18,960
Vlítnu tam rychle a zostra!

4
00:00:19,039 --> 00:00:21,519
Ale když ta důležitá práce skončila...

5
00:00:22,679 --> 00:00:24,719
Ztratil jsem jeden tampón do nosu!

6
00:00:25,679 --> 00:00:27,960
...vrátil jsem se sem domů.

7
00:00:32,679 --> 00:00:35,520
To je má farma v Cotswolds,

8
00:00:37,240 --> 00:00:40,759
uhnízděná mezi starověkými
kamennými vesnicemi.

9
00:00:41,399 --> 00:00:46,880
Je to mírumilovný
tisíciakrový ráj s rozlehlými poli,

10
00:00:49,280 --> 00:00:51,200
potoky,

11
00:00:51,280 --> 00:00:53,399
vodopády,

12
00:00:53,479 --> 00:00:55,039
lesy

13
00:00:55,119 --> 00:00:57,240
a květinovými lukami.

14
00:01:02,280 --> 00:01:05,680
Sahá od tamtěch stromů
na dalekém horizontu,

15
00:01:05,760 --> 00:01:08,039
za ten velký les,

16
00:01:08,120 --> 00:01:10,760
dolů do údolí, sem nahoru

17
00:01:10,840 --> 00:01:13,879
a k bodu vzdálenému pár mil.

18
00:01:14,799 --> 00:01:18,039
Od roku 2008, kdy jsem ji koupil,

19
00:01:18,120 --> 00:01:20,280
ji vedl jeden chlápek z vesnice.

20
00:01:20,359 --> 00:01:23,680
Když mi ale před pár měsíci řekl,
že jde do důchodu,

21
00:01:23,760 --> 00:01:27,640
pojal jsem plán.

22
00:01:27,719 --> 00:01:29,840
Budu farmařit sám.

23
00:01:40,200 --> 00:01:42,439
Tohle jsem nikdy nedělal.

24
00:01:43,200 --> 00:01:44,439
Já farmařím.

........