1
00:00:07,599 --> 00:00:10,119
CLARKSONOVA FARMA - 1. ŘADA

2
00:00:12,400 --> 00:00:15,080
4. KAPITOLA
ZPLAŇOVÁNÍ

3
00:00:24,719 --> 00:00:27,320
Kdybych tudy jel v tomto ročním období

4
00:00:27,399 --> 00:00:31,399
před 30 nebo 40 lety,
kdy jsem začal řídit,

5
00:00:31,480 --> 00:00:37,439
neviděl bych po takových
osmi kilometrech, kam jedu.

6
00:00:37,560 --> 00:00:43,359
Moje čelní sklo by bylo
zalepené mrtvým hmyzem.

7
00:00:44,759 --> 00:00:45,920
Ale podívejte se teď.

8
00:00:48,560 --> 00:00:49,759
Nikde nic.

9
00:00:49,840 --> 00:00:52,560
Víc hmyzu by bylo na předku ponorky.

10
00:00:55,159 --> 00:00:57,880
Fakt je, že za pouhých 30 let

11
00:00:57,960 --> 00:01:03,079
ubylo hmyzu o 25 %
a jeho množství stále klesá.

12
00:01:03,159 --> 00:01:06,879
Směřujeme k jeho vyhubení.

13
00:01:07,799 --> 00:01:11,480
Můžete zapomenout na globální oteplování
nebo plasty v oceánu,

14
00:01:11,560 --> 00:01:16,560
protože bez hmyzu
veškerý život na Zemi končí.

15
00:01:17,280 --> 00:01:18,359
Totálně.

16
00:01:19,000 --> 00:01:20,840
A to říkám já, který má daleko

17
00:01:20,920 --> 00:01:24,560
do nějakého zarostlého environmentalisty
na manifestaci. Jsem to já!

18
00:01:25,719 --> 00:01:27,920
Zemědělství bohužel mnozí považují

19
00:01:28,000 --> 00:01:31,159
za jeden z hlavních důvodů úbytku hmyzu.

20
00:01:32,439 --> 00:01:37,359
Problém je, že se stále větší
a výkonnější zemědělskou technikou

21
00:01:37,439 --> 00:01:40,960
se pole musela zvětšit a být výnosnější,

22
00:01:41,039 --> 00:01:43,000
což znamená, že od války

23
00:01:43,079 --> 00:01:48,719
přišla Británie o více než
........