1
00:00:59,009 --> 00:01:02,884
<b>26. DUBNA 1986 DOŠLO K HAVÁRII
REAKTORU Č. 4
JADERNÉ ELEKTRÁRNY ČERNOBYL</b>

2
00:01:02,967 --> 00:01:05,217
<b>DOŠLO KE KATASTROFÁLNÍMU VÝBUCHU,</b>

3
00:01:05,300 --> 00:01:09,925
<b>JE TO NEJVĚTŠÍ KATASTROFA
V DĚJINÁCH LIDSTVA ZPŮSOBENÁ ČLOVĚKEM.</b>

4
00:01:10,009 --> 00:01:15,860
<b>TENTO FILM JE INSPIROVÁN
SKUTEČNÝMI UDÁLOSTMI.</b>

5
00:01:16,028 --> 00:01:22,675
<b>POSTAVY FILMU A JEJICH
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY JSOU SMYŠLENÉ.</b>

6
00:01:47,675 --> 00:01:49,509
-Děkuji.
-Vrátím vám.

7
00:01:49,592 --> 00:01:51,009
-Ne, nechte to.
-Děkuji.

8
00:01:52,436 --> 00:01:54,592
-Pojď se mnou.
-Mám práci.

9
00:01:54,675 --> 00:01:58,279
-Přišlo několik hasičů. Vyber si jednoho.
-Tady není seznamovací agentura.

10
00:01:58,321 --> 00:01:59,621
Potřebuješ chlapa.

11
00:01:59,663 --> 00:02:02,009
-Ne, nepotřebuju.
-Potřebuješ víc než kterákoli jiná.

12
00:02:12,298 --> 00:02:13,298
Tady jsou.

13
00:02:19,967 --> 00:02:21,175
Musím jít domů.

14
00:02:21,224 --> 00:02:23,829
Ale je tu fronta,
zákazníci čekají i venku.

15
00:02:28,842 --> 00:02:32,217
-Holky promiňte, musím jít pryč.
-Děvčata, nezapomněly jste na nás?

16
00:02:33,092 --> 00:02:34,092
Pojďte dál.

17
00:02:34,401 --> 00:02:35,818
-Kde mám sedět?
-Tamhle.

18
00:02:58,092 --> 00:02:59,592
Ahoj, Alexi.

19
00:03:00,673 --> 00:03:01,800
Dobrý den, Olgo.

20
00:03:02,842 --> 00:03:04,467
Vy se znáte?

21
00:03:08,509 --> 00:03:10,509
Už před více než deseti lety.

22
00:03:12,717 --> 00:03:14,800
Hlavně mi neuřízni obě uši, ano?
........