1
00:00:07,726 --> 00:00:09,329
Victor!

2
00:00:09,353 --> 00:00:11,670
Na počesť tvojho
prvého dňa späť v Creekwoode,

3
00:00:11,694 --> 00:00:14,626
som chcel povedať,
že som na teba hrdý.

4
00:00:14,650 --> 00:00:17,045
Coming out s Benjim
ako pár v škole?

5
00:00:17,069 --> 00:00:18,006
To je obrovské!

6
00:00:18,030 --> 00:00:20,006
Ak si podobný mne,

7
00:00:20,030 --> 00:00:23,387
tak si asi vyberáš perfektný look
na tvoj coming out.

8
00:00:23,411 --> 00:00:25,762
Tvoj "coming outfit"?

9
00:00:25,786 --> 00:00:29,140
Je veľký nátlak na gayov,
aby boli štýloví.

10
00:00:29,164 --> 00:00:31,559
Dobré ráno.

11
00:00:31,583 --> 00:00:34,358
Ideš do školy alebo
naspäť v čase hrať jazz?

12
00:00:34,382 --> 00:00:35,565
Zahodiť klobúk?

13
00:00:35,589 --> 00:00:36,606
Spáliť klobúk.

14
00:00:36,630 --> 00:00:38,527
Je to váš prvý deň v škole.

15
00:00:38,551 --> 00:00:39,736
Už meškáme.

16
00:00:39,760 --> 00:00:42,654
Chcem vás vidieť obutých.
A ten pupok schovaj.

17
00:00:42,678 --> 00:00:44,388
Hashtag osloboďte pupok.

18
00:00:46,306 --> 00:00:51,454
Zlatko. Viem, že to medzi nami

19
00:00:51,478 --> 00:00:53,915
nebolo rovnaké.

20
00:00:53,939 --> 00:00:56,000
Ale mám ťa rada.

21
00:00:56,024 --> 00:00:57,669
Veľmi moc.

22
00:00:57,693 --> 00:00:59,629
- Ja viem.
- Dobre.

23
00:00:59,653 --> 00:01:02,390
Dobre. A medzi tebou a Benjim...

........