1
00:00:00,001 --> 00:00:06,977
<b> 1x01 - Počátek</b>
<i>překlad: Stilgar1</i>
<i>korekce (DVDrip verze): f1nc0</i>
<i>korekce a přečas (BluRay verze): TominiCZ</i>

2
00:01:58,100 --> 00:02:02,300
Jsem opět volný,
abych mohl pustošit svět tak...

3
00:02:02,300 --> 00:02:05,800
...jak jsem to dělal
v dobách dávno minulých.

4
00:02:06,100 --> 00:02:10,575
Když čaroděj mnoha tváří, Aku,
povstal z nitra nenávisti,

5
00:02:10,600 --> 00:02:14,875
aby pustošil náš svět,
byl jsem mladý vládce

6
00:02:14,900 --> 00:02:17,899
a proti jeho síle jsem byl bezmocný.

7
00:02:17,900 --> 00:02:22,733
Ale vzpomněl jsem si na příběh dědečka
mého dědečka o třech mniších,

8
00:02:22,758 --> 00:02:25,699
kteří byli nadáni tajemnou silou.

9
00:02:25,700 --> 00:02:28,800
Jel jsem na nejvyšší vrchol
zdejších hor,

10
00:02:28,825 --> 00:02:35,121
kde mniši souhlasili s tím, že ukovají
pro mne kouzelný meč s velkou mocí.

11
00:02:35,146 --> 00:02:41,100
Vyzbrojen zbraní a nadějí svého lidu,
vrhnul jsem se do bitvy proti Aku.

12
00:02:41,125 --> 00:02:45,300
Jeho zlo se nemohlo rovnat
se sílou spravedlnosti.

13
00:02:45,325 --> 00:02:50,800
Kouzelným mečem byly ďábelské
síly Akua zadupány do země

14
00:02:50,825 --> 00:02:56,200
a navždy zkameněl v pusté zemi,
kterou vytvořil.

15
00:03:00,900 --> 00:03:06,200
Po letech tvrdé práce jsme
se vrátili k naši slavné minulosti...

16
00:03:06,200 --> 00:03:11,300
s nadějí, že už nikdy nebudeme
muset potkat zlo, jakým byl Aku.

17
00:03:15,500 --> 00:03:18,600
Buď vždy ve střehu, můj synu.

18
00:03:18,600 --> 00:03:22,700
Zlo se někdy může skrývat
přímo za tebou.

19
00:03:54,386 --> 00:03:57,486
Ne, to nemůže být...

20
00:04:03,155 --> 00:04:03,910
Aku.

21
00:04:46,897 --> 00:04:48,053
Meč!
........