1
00:00:11,099 --> 00:00:16,099
Titulky 12.6.2021
Andrea1717

2
00:00:16,299 --> 00:00:20,530
V láske je vždy trochu šialenstva.

3
00:00:21,938 --> 00:00:24,800
To, že sa vám niekto páči, znamená

4
00:00:25,242 --> 00:00:29,910
že danú osobu svojím
spôsobom nechápete správne.

5
00:00:32,349 --> 00:00:34,280
Takže to, čo sa snažím povedať je,

6
00:00:35,085 --> 00:00:39,380
že by ste mohli byť
pre niekoho Fermina Daza

7
00:00:39,956 --> 00:00:42,450
a to nie je nedorozumenie.

8
00:00:43,093 --> 00:00:45,420
Fermina Daza?

9
00:00:46,963 --> 00:00:49,430
To je hrdinka zo starej knihy.

10
00:00:52,936 --> 00:00:56,970
Jemu sa zdala taká krásna, taká zvodná,

11
00:00:58,508 --> 00:01:01,570
taká odlišná od obyčajných ľudí,

12
00:01:03,547 --> 00:01:05,280
že nemohol pochopiť,

13
00:01:05,749 --> 00:01:09,710
prečo nikto nebol
tak znepokojený ako on

14
00:01:10,120 --> 00:01:13,750
klopaním jej opätkov
na dlažobných kockách.

15
00:01:15,725 --> 00:01:18,690
Prečo srdce nikoho iného nebolo divoké

16
00:01:19,463 --> 00:01:22,590
z povzdychov jej závojov
zmiešaných s vánkom.

17
00:01:23,834 --> 00:01:27,000
Prečo sa všetci nezbláznili
pri poskakovaní jej vrkoča,

18
00:01:27,237 --> 00:01:30,340
pri pohyboch jej rúk,

19
00:01:30,774 --> 00:01:34,040
pri zlate jej smiechu.

20
00:01:34,411 --> 00:01:37,680
Nemohol pochopiť,

21
00:01:38,281 --> 00:01:40,510
prečo by sa do
nej niekto nezamiloval.

22
00:02:14,384 --> 00:02:16,650
Pozrite koľko je hodín.

23
00:02:16,853 --> 00:02:18,780
Mali by sme ísť.

........