1
00:00:09,000 --> 00:00:12,880
Odprevadím ťa na Broad Street,
potom musím ísť za maminým právnikom.

2
00:00:12,920 --> 00:00:15,080
Ja viem, už si to hovoril.

3
00:00:20,000 --> 00:00:21,400
Rozhodne nie.

4
00:00:24,400 --> 00:00:25,560
Áno.

5
00:00:28,160 --> 00:00:30,640
- Čo povieš?
- Žiadne plášte, Lyra.

6
00:00:31,600 --> 00:00:34,160
- Žiadne plášte...
- Čo on o tom vie?

7
00:00:37,040 --> 00:00:38,400
Ani klobúky.

8
00:00:42,600 --> 00:00:44,440
Máš pôsobiť nenápadne.

9
00:00:45,280 --> 00:00:47,880
- Stačí ti to, Pan?
- Do toho ho nemôžeš dať.

10
00:00:47,920 --> 00:00:49,960
Lyra, budú ma hľadať.

11
00:00:50,120 --> 00:00:51,960
Zlí ľudia. Polícia.

12
00:00:52,000 --> 00:00:54,800
Nesmieš vytĺčať,
lebo na nás pritiahneš pozornosť.

13
00:00:54,840 --> 00:00:57,840
Začnú sa pýtať,
nájdu to okno a všetko.

14
00:00:58,800 --> 00:01:00,840
Toto je dobrý úkryt.

15
00:01:00,880 --> 00:01:03,880
Som tu v bezpečí.
Tak nech to tak zostane.

16
00:01:06,920 --> 00:01:08,040
Lyra?

17
00:01:08,520 --> 00:01:10,840
- Prepáč, Pan.
- Neuveriteľné!

18
00:01:12,000 --> 00:01:14,040
Páchne to tu ako starý cap!

19
00:01:23,280 --> 00:01:25,400
Určite si pamätáš, kde to je?

20
00:01:26,040 --> 00:01:28,080
Toto je tá brána.

21
00:01:35,560 --> 00:01:37,560
Už to vidím, Will.

22
00:01:39,560 --> 00:01:41,720
Lyra, počkaj! Počkaj!

23
00:01:49,920 --> 00:01:51,480
Si v pohode?

........