1
00:00:18,007 --> 00:00:23,207
Titulky 12.6.2021
Andrea1717

2
00:00:23,407 --> 00:00:25,070
Pre mňa tiež.

3
00:00:28,879 --> 00:00:31,080
Slečna Dam, vy ste pre mňa

4
00:00:33,050 --> 00:00:34,850
tiež niekto mimoriadny.

5
00:00:42,893 --> 00:00:44,890
Spomínate si?

6
00:00:45,062 --> 00:00:47,990
Všetko vyzerá len ako obdobie,
ktoré ubieha,

7
00:00:48,131 --> 00:00:51,400
potom, ako niekto
žije tak dlho ako ja.

8
00:00:53,370 --> 00:00:55,570
Najskôr som aj vás tak vnímal.

9
00:00:55,572 --> 00:00:58,440
Boli ste len osviežujúcim dažďom,
ktorý prechádzal okolo.

10
00:00:58,909 --> 00:01:00,670
Ale,

11
00:01:02,579 --> 00:01:05,080
ešte stále stojím v daždi.

12
00:01:10,687 --> 00:01:13,190
Je ťažké vysvetliť náš vzťah,

13
00:01:13,190 --> 00:01:15,850
keď neberieme v úvahu Guľôčku a zmluvu.

14
00:01:18,428 --> 00:01:20,790
Ale pre mňa,

15
00:01:27,304 --> 00:01:29,030
ste mimoriadna.

16
00:01:33,310 --> 00:01:35,740
A tým myslíte...

17
00:01:39,916 --> 00:01:42,350
Ste pre mňa ako rodina.

18
00:01:45,422 --> 00:01:46,920
Prosím?

19
00:01:46,923 --> 00:01:49,250
Nikdy som rodinu nemal,

20
00:01:49,259 --> 00:01:52,960
ale vždy som si myslel,
že mať rodinu, musí byť takéto.

21
00:01:53,430 --> 00:01:56,260
Bolo by čudné povedať,
že ste ako moja dcéra,

22
00:01:58,068 --> 00:02:00,000
takže skôr niečo ako neter.

23
00:02:24,728 --> 00:02:26,560
Idete do školy slečna Dam?

24
00:02:26,563 --> 00:02:28,590
........