1
00:00:01,275 --> 00:00:02,783
<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:03,083 --> 00:00:03,936
DNA potvrdila,
že jsi měla pravdu.

3
00:00:03,960 --> 00:00:06,125
Hudlin byl muž,
kterého jsi viděla ve Woodhavenu

4
00:00:06,125 --> 00:00:07,958
<i>tu noc, kdy se zabila
Marilyn Felkerová.</i>

5
00:00:08,183 --> 00:00:09,250
Joe Hudlin.

6
00:00:09,250 --> 00:00:10,697
Právník společnosti
Alastor Pharmaceuticals.

7
00:00:10,700 --> 00:00:13,050
<i>Hudlin tvrdí, že s tím
nemá nic společného.</i>

8
00:00:13,136 --> 00:00:15,312
Neusiluje firma
Alastor Pharmaceuticals o fúzi?

9
00:00:15,356 --> 00:00:19,500
<i>Tyson Conway, jeho otec vlastní
firmu Alastor Pharmaceuticals.</i>

10
00:00:19,500 --> 00:00:20,525
<i>Potřebuji vaši pomoc.</i>

11
00:00:20,742 --> 00:00:22,042
<i>Myslím si,
že se váš otec spojil</i>

12
00:00:22,042 --> 00:00:23,917
s velmi, velmi špatnými lidmi.

13
00:00:23,991 --> 00:00:25,088
Julia Lawsonová?

14
00:00:25,090 --> 00:00:27,298
Jste hlavní účetní
firmy Alastor Pharmaceuticals?

15
00:00:27,375 --> 00:00:27,904
Správně.

16
00:00:27,908 --> 00:00:29,257
Tři ženy jsou mrtvé.

17
00:00:29,300 --> 00:00:30,736
<i>Zúčastnily se klinických testů
přípravku Reprisol.</i>

18
00:00:30,780 --> 00:00:32,913
<i>Všem třem se narodily děti
s vrozenými vadami.</i>

19
00:00:32,956 --> 00:00:34,305
<i>Předám Catherine</i>

20
00:00:34,349 --> 00:00:35,967
<i>policii v Carneys Pointu
v New Jersey.</i>

21
00:00:36,158 --> 00:00:37,208
<i>Musí nést následky.</i>

22
00:00:37,352 --> 00:00:38,657
Nechtějí,
abychom odešli z FBI.
........