1
00:01:35,915 --> 00:01:38,001
- Položte to!
- Počuli ste ho!

2
00:02:13,144 --> 00:02:18,107
<i>Nádenníkovi už odbilo</i>

3
00:02:18,966 --> 00:02:24,680
<i>Boj minulosťou sa stal</i>

4
00:02:25,681 --> 00:02:31,937
<i>Na breh vzdialený</i>

5
00:02:32,605 --> 00:02:38,694
<i>Pútnik nohu položil</i>

6
00:02:39,403 --> 00:02:45,993
<i>Ochraňuj ho, Otče, dobrotivo</i>

7
00:02:47,244 --> 00:02:53,000
<i>Služobníka v spánku milosrdnom</i>

8
00:02:57,421 --> 00:03:03,386
<i>Slzy zeme razom vyschli</i>

9
00:03:04,303 --> 00:03:10,184
<i>Tajomstvá svetlo sveta uzreli</i>

10
00:03:10,810 --> 00:03:16,774
<i>Práca života okúsená bola</i>

11
00:03:17,566 --> 00:03:24,240
<i>Sudcom spravodlivým</i>

12
00:03:25,533 --> 00:03:30,913
<i>Hriešne duše kajúcne</i>

13
00:03:31,330 --> 00:03:37,461
<i>Pod viečkami očí mŕtvych</i>

14
00:03:37,837 --> 00:03:44,260
<i>Lásku Ježišovu spoznajú</i>

15
00:03:44,718 --> 00:03:51,142
<i>Pri Jeho nohách v raji ležiac</i>

16
00:03:51,725 --> 00:03:57,273
<i>Ochraňuj ho, Otče, dobrotivo</i>

17
00:03:59,442 --> 00:04:04,864
<i>Služobníka v spánku milosrdnom</i>

18
00:04:05,047 --> 00:04:07,049
- Bosorky!
- Monštrá!

19
00:04:07,174 --> 00:04:08,759
Čo keby sme vás zatopili?

20
00:04:08,884 --> 00:04:10,886
- Zaplať pánboh!
- Utopte ju!

21
00:04:10,970 --> 00:04:14,115
- Nech vidíme, či pláva!
- Príšery odporné!

22
00:04:14,257 --> 00:04:15,266
Zmiznite!

23
00:04:15,491 --> 00:04:18,686
Prosím vás, inšpektor,
teraz nie. Nie tu.

24
00:04:20,771 --> 00:04:23,315
Viem, že trúchlite viac,
........