1
00:01:53,154 --> 00:01:54,947
Poďme, chlapi.

2
00:02:08,044 --> 00:02:10,046
Krása.

3
00:02:23,685 --> 00:02:27,021
Odkážte Kráľovi žobrákov,
že tu skončil.

4
00:02:27,146 --> 00:02:30,566
Žiadne platby, žiaden tovar.

5
00:02:30,692 --> 00:02:32,985
Odtiaľto až po
Dickerovo prístavisko,

6
00:02:33,152 --> 00:02:35,613
Limehouse odteraz
patrí Ohnivej Annie.

7
00:02:36,698 --> 00:02:40,868
Ak sa rozhodne priečiť,
alebo ak pošle niekoho iného,

8
00:02:41,035 --> 00:02:44,080
nenájde tieň,
v ktorom by sa ukryl.

9
00:02:45,748 --> 00:02:47,667
Ani v tomto?

10
00:02:53,840 --> 00:02:55,508
Alebo v tamtom?

11
00:02:58,177 --> 00:03:00,638
Prečo ťa nemám zabiť?

12
00:03:00,763 --> 00:03:03,224
Veruže by si mala.

13
00:03:03,391 --> 00:03:04,726
Daj už pokoj!

14
00:03:04,851 --> 00:03:07,145
Mám dosť, aby som
ťa mumifikovala.

15
00:03:07,270 --> 00:03:09,564
- To platí aj pre pani Trueovú.
- Čože?

16
00:03:09,731 --> 00:03:11,899
Situácia je násilnejšia,
než si mi sľúbila.

17
00:03:12,066 --> 00:03:14,277
- Mali sme sa rozprávať.
- Veď sa aj. Naším jazykom.

18
00:03:14,318 --> 00:03:16,904
- Nie si o nič lepšia ako ona!
- Som omnoho lepšia než ona.

19
00:03:17,029 --> 00:03:20,324
- Udrela si ju do tváre.
- Kristepane! Nerob to.

20
00:03:20,491 --> 00:03:24,203
Tak dobre. Vyhrali ste.
Porozprávajme sa,

21
00:03:24,328 --> 00:03:27,749
ale všetky nás spálim,
ak sa budete hašteriť.

22
00:03:27,874 --> 00:03:31,961
Penance, zahasíš ten oheň,
........