1
00:00:01,391 --> 00:00:05,146
<i>Jsme tři hodiny od New Yorku,
ale přijdou jisté turbulence,</i>

2
00:00:05,182 --> 00:00:08,808
<i>takže, prosím, uložte veškerá volná
zavazadla zpět do prostorů nad vámi</i>

3
00:00:08,832 --> 00:00:11,887
<i>- a vraťte se na svá místa.</i>
- No tak, chlape. Nemám na to celý den.

4
00:00:12,247 --> 00:00:14,124
Tak trochu máte.

5
00:00:15,366 --> 00:00:18,714
Ráda těmto chvílím říkám
taková životní pauzovací tlačítka,

6
00:00:18,738 --> 00:00:20,983
kdy máme šanci uvažovat nad vším.

7
00:00:21,418 --> 00:00:24,345
Nechci nad ničím uvažovat,
jen se chci vrátit zpět na své místo.

8
00:00:25,084 --> 00:00:28,295
Můžeme si promluvit.
Už jste slyšel o Good News?

9
00:00:33,546 --> 00:00:37,337
Tento požehnaný anděl se mi pokusil
ukázat Světlo, ale nebyl jsem připraven.

10
00:00:37,412 --> 00:00:39,733
Jen jsem si chtěla promluvit.

11
00:00:39,907 --> 00:00:42,439
Díky tobě jsem našel pravdu

12
00:00:42,577 --> 00:00:46,101
a teď je naší prací vám
tu pravdu ukázat.

13
00:00:46,871 --> 00:00:49,036
Byli jsme vybráni Bohem.

14
00:00:49,095 --> 00:00:52,468
Pokud však zneužijeme Jeho přízeň,
mohlo by to znamenat zkázu.

15
00:00:52,793 --> 00:00:56,116
Nejen pro pasažéry,
ale pro celé lidstvo.

16
00:00:56,920 --> 00:00:58,913
Není to jen seznam sledovaných.

17
00:00:58,934 --> 00:01:02,033
To zařízení NSA monitoruje vše,
co děláme.

18
00:01:02,146 --> 00:01:04,345
Dělají z nás nepřátele.

19
00:01:04,365 --> 00:01:07,163
Musíme odhalit jejich lži
a ti, co je říkají.

20
00:01:07,204 --> 00:01:09,742
Začneme s tím chlapem,
co to tam řídí, Robertem Vancem

21
00:01:09,782 --> 00:01:11,532
a Benem a Michaelou Stoneovými.

22
00:01:13,999 --> 00:01:16,124
Je na čase se do toho pustit.
........