1
00:00:22,660 --> 00:00:25,630
SUN: Vysokoškolák, narodený v nedeľu.

2
00:00:25,700 --> 00:00:30,660
Charakter: Odvážny,
netrpezlivý, veľmi dôstojný.

3
00:00:31,530 --> 00:00:36,730
Motto lásky: Žiadne.
Necíti sa pre nikoho dosť dobrý.

4
00:01:17,700 --> 00:01:20,690
Sun? Koľko stávok si vyhral?

5
00:01:21,730 --> 00:01:25,490
Teraz už máš peniaze
na lístky na "Zachráň nedeľu"?

6
00:01:25,560 --> 00:01:26,760
Čo je do riti? Nie.
Kvôli tebe som stavil na zlý zápas.

7
00:01:26,760 --> 00:01:29,590
Čo je do riti? Nie.
Kvôli tebe som stavil na zlý zápas.

8
00:01:30,460 --> 00:01:33,660
Stálo ma to môj rozpočet
na jedlo, nájom a koncert.

9
00:01:35,860 --> 00:01:37,590
Čo?

10
00:01:38,530 --> 00:01:40,460
Neviem. Ty si zodpovedný!

11
00:01:40,630 --> 00:01:41,530
Môžem si od teda požičať peniaze?

12
00:01:41,660 --> 00:01:44,490
Ak ich chceš, musíš pracovať.

13
00:01:44,660 --> 00:01:46,660
Koľkokrát som ti povedal,
aby si nebol arogantný.

14
00:01:47,500 --> 00:01:49,590
Doučovanie sú dobré peniaze.

15
00:01:50,530 --> 00:01:52,660
Nie. Nemám rád deti.
Nerozumiem im.

16
00:01:53,600 --> 00:01:55,630
Instantné rezance sa k hodia.

17
00:01:56,500 --> 00:01:57,660
Môžem ti požičať len 500.

18
00:01:58,500 --> 00:02:00,660
Nevolal si len kvôli tomuto, však?

19
00:02:01,630 --> 00:02:06,660
Nuž. Prijal som učiteľské miesto,
ale zabudol som si skontrolovať rozvrh.

20
00:02:07,560 --> 00:02:09,630
Chcel som ťa požiadať o pomoc.

21
00:02:11,560 --> 00:02:12,730
Ja nevyučujem.

22
00:02:13,830 --> 00:02:15,630
Rozdelíme sa 70:30.

23
00:02:15,660 --> 00:02:19,530
Mne 70 a tebe 30, dobre?
........