1
00:01:40,563 --> 00:01:42,482
Zrieknite sa mena!

2
00:01:42,565 --> 00:01:46,444
Vzdajte sa bezbožného boja
a pridajte sa k Armáde slobody!

3
00:01:46,528 --> 00:01:50,073
Sme nájazdníci!
Boží ľudia!

4
00:01:52,534 --> 00:01:55,537
- Ako sa voláš, dievča?
- Druhá Boot, počkaj.

5
00:01:55,620 --> 00:01:58,206
To je len Cryer.
Byner, sme už blízko?

6
00:01:58,290 --> 00:01:59,457
Sme priamo nad tým.

7
00:01:59,582 --> 00:02:02,127
Miesto vstupu, severná
strana, 20 krokov.

8
00:02:02,210 --> 00:02:06,172
Boot, potvrď miesto vstupu.
Ostatní, presuňte sa.

9
00:02:06,715 --> 00:02:08,341
Zrieknite sa mena!

10
00:02:08,717 --> 00:02:12,345
Vzdajte sa bezbožného boja
a pridajte sa k Armáde slobody.

11
00:02:12,429 --> 00:02:15,223
Sme nájazdníci!
Boží ľudia!

12
00:02:15,407 --> 00:02:17,951
- Čo vidíš?
- Našiel som miesto vstupu.

13
00:02:18,034 --> 00:02:20,870
Je to rebrík.
Ale nevidím, kam...

14
00:02:21,037 --> 00:02:23,081
Ústup!

15
00:02:23,665 --> 00:02:26,418
Nepriateľská paľba,
viacerí agresori!

16
00:02:29,337 --> 00:02:33,508
Neklaď odpor, vojak. Všetkých
vás zabijeme. Pomalou smrťou.

17
00:02:33,842 --> 00:02:38,596
Alebo sa môžeme porozprávať o cene,
ktorá nás sem všetkých priviedla.

18
00:02:52,318 --> 00:02:55,363
Odteraz si zajatcom POK.

19
00:03:06,499 --> 00:03:10,336
KAPITOLA PRVÁ
STRIPE

20
00:03:31,524 --> 00:03:34,861
- Dokelu, vidím niekoľko objektov.
- Potrebujem ich statusy.

21
00:03:41,201 --> 00:03:43,203
Vzduch je dobrý.

22
........