1
00:02:18,488 --> 00:02:20,162
Co to děláte?

2
00:02:20,408 --> 00:02:22,524
Jste snad sochy?

3
00:02:23,728 --> 00:02:25,684
Hbitě! Na kolena!

4
00:02:27,808 --> 00:02:28,797
Honem!

5
00:02:33,448 --> 00:02:35,643
Bůh vás zatrať!

6
00:02:40,168 --> 00:02:43,638
Slzy, chraňte se.

7
00:02:43,808 --> 00:02:47,562
Bolestivé slzy.

8
00:02:47,728 --> 00:02:51,562
Plač, má otčino,

9
00:02:51,928 --> 00:02:55,716
plač kvůli sobě.

10
00:02:57,368 --> 00:03:01,202
Bohužel, přišlo zlo

11
00:03:01,808 --> 00:03:07,838
a padla na tebe tma.

12
00:03:08,008 --> 00:03:11,080
Den, který přišel...

13
00:03:11,104 --> 00:03:14,007
- Je to velmi dobrá opera.
- Prorocká...

14
00:03:14,387 --> 00:03:18,177
Plač, nebohé Rusko!

15
00:03:18,429 --> 00:03:22,266
Plačte, ubozí lidé!

16
00:03:22,712 --> 00:03:27,421
Zemřete...

17
00:03:41,884 --> 00:03:43,364
SRPEN 1941

18
00:03:43,525 --> 00:03:48,493
VICHY, sídlo vlády
maršála Petaina.

19
00:04:15,585 --> 00:04:18,227
Vaše Excelence,
dámy a pánové,

20
00:04:18,388 --> 00:04:20,664
zůstaňte na svých místech.

21
00:04:20,829 --> 00:04:23,788
Uslyšíme poselství
od hlavy našeho státu.

22
00:04:30,635 --> 00:04:34,403
Francouzský lide, musím vám
sdělit něco důležitého.

23
00:04:34,918 --> 00:04:36,511
V různých krajích...

24
00:04:36,679 --> 00:04:38,955
- Georgi, vzbuď se.
........