1
00:00:09,670 --> 00:00:11,260
VEĽKÉ MALÉ KLAMSTVÁ

2
00:01:46,961 --> 00:01:48,129
Mami!

3
00:01:52,133 --> 00:01:53,384
Mami!

4
00:01:56,179 --> 00:01:57,388
Mami!

5
00:01:58,306 --> 00:02:00,933
Mali by sme ísť domov.
Už je čas na večeru.

6
00:02:08,483 --> 00:02:10,193
Niečo si uvaríme.

7
00:02:10,777 --> 00:02:12,403
Čo si dáme?

8
00:02:13,279 --> 00:02:14,655
Pizzu!

9
00:02:14,947 --> 00:02:17,533
Nie! Už zase pizzu?

10
00:02:20,119 --> 00:02:22,914
ŽIŤ SVOJ SEN

11
00:02:22,955 --> 00:02:24,582
A ona nepríde?

12
00:02:25,917 --> 00:02:28,336
No, ona by naozaj chcela, zlatko.

13
00:02:29,671 --> 00:02:31,756
Ale niečo jej do toho prišlo.

14
00:02:32,632 --> 00:02:38,137
Ukázalo sa, že tvoja oslava
je presne v ten istý deň

15
00:02:38,179 --> 00:02:40,098
ako Disney na ľade.

16
00:02:42,433 --> 00:02:46,229
Ale ak nepríde Chloe,
prídu všetci ostatní?

17
00:02:46,729 --> 00:02:52,402
Takmer všetci. Ešte je pár takých,
ktorí idú na tú druhú udalosť.

18
00:02:52,777 --> 00:02:54,320
Koľko ich je?

19
00:02:54,570 --> 00:02:57,198
- Nie som si úplne istá.
- Koľko asi?

20
00:02:58,116 --> 00:02:59,617
Myslím, že 6.

21
00:03:02,286 --> 00:03:06,249
Zlatko, ale prídu všetci
ostatní z triedy.

22
00:03:06,833 --> 00:03:09,877
Bude to úžasná oslava.
Poď ku mne.

23
00:03:14,340 --> 00:03:18,678
Je to nádherný víkend.
Pozri sa, už pripravujú hry.

........