1
00:03:08,000 --> 00:03:11,439
Dobytek. To je vše,
co pro ně jsme - dobytek.

2
00:03:12,399 --> 00:03:13,880
Proč všechen ten povyk?

3
00:03:37,842 --> 00:03:39,682
Vítejte, maestro, vítejte.

4
00:03:49,403 --> 00:03:51,802
Cestování po Evropě
začíná být nesnesitelné.

5
00:03:51,883 --> 00:03:54,843
Byla jsem zavřená ve svém kupé
od té doby, co jsme opustili Berlín.

6
00:03:54,922 --> 00:03:56,963
Ty existence, které
se tady jen tak potulují.

7
00:03:59,043 --> 00:04:01,243
Proč jsi se rozhodla jet napřed?

8
00:04:01,323 --> 00:04:04,323
Existují jiné cesty, jak dát
najevo svou nezávislost.

9
00:04:05,803 --> 00:04:08,724
Tvé dopisy byly velmi krátké.
Koho jsi potkala?

10
00:04:08,803 --> 00:04:10,364
Nikoho.

11
00:04:10,444 --> 00:04:11,844
Za dva týdny?

12
00:04:15,684 --> 00:04:17,245
Jsme ubytované vedle sebe?

13
00:04:17,324 --> 00:04:20,164
Mám pokoj vzadu.
Je tam větší klid.

14
00:04:29,445 --> 00:04:33,125
Maestro, už jsme bezpečně
na druhé straně.

15
00:05:12,608 --> 00:05:13,768
Vítejte.

16
00:05:17,128 --> 00:05:20,808
Jste první z našich ctěných
soutěžících, který dorazil.

17
00:05:54,971 --> 00:05:58,011
Proč je hotel vzhuru nohama?

18
00:05:58,092 --> 00:06:01,372
A také celé město.
Koná se tady mistrovství světa v šachu.

19
00:06:02,531 --> 00:06:05,212
Nevěřím, že jsi ležela
dva týdny v knihách.

20
00:06:06,412 --> 00:06:10,092
- No, taky jsem hodně chodila na procházky.
- Není divu, že sis nenašla žádné přátelé.

21
00:06:15,493 --> 00:06:17,573
Támhle je zajímavý mladík.

22
00:06:18,773 --> 00:06:20,092
Natálie.

........