1
00:00:02,176 --> 00:00:04,004
<i>Takže, priatelia, sme asi tri hodiny od New Yorku, </i>

2
00:00:04,047 --> 00:00:05,657
<i> ale vpredu sú nejaké turbulencie, </i>

3
00:00:05,701 --> 00:00:07,485
<i> takže prosím, uložte voľnú batožinu späť </i>

4
00:00:07,529 --> 00:00:09,705
<i>do oddelení nad hlavou
a vráťte sa na svoje miesta. </i>

5
00:00:09,748 --> 00:00:12,055
No tak, človeče, nemám celý deň.

6
00:00:12,099 --> 00:00:14,144
Viac menej máte.

7
00:00:14,188 --> 00:00:16,712
Rada myslím na tieto okamihy,

8
00:00:16,755 --> 00:00:21,499
akoby nám život stlačením tlačidla pauzy
dával šancu premýšľať.

9
00:00:21,543 --> 00:00:22,848
Nechcem premýšľať.

10
00:00:22,892 --> 00:00:25,155
Chcem sa vrátiť na svoje miesto.

11
00:00:25,199 --> 00:00:27,027
Mohli by sme sa porozprávať.

12
00:00:27,070 --> 00:00:28,550
Počuli ste o Dobrých správach?

13
00:00:33,903 --> 00:00:36,036
Tento požehnaný anjel sa mi pokúsil ukázať Svetlo,

14
00:00:36,079 --> 00:00:37,559
ale ja som nebol pripravený.

15
00:00:37,602 --> 00:00:40,083
Len som nadväzovala rozhovor.

16
00:00:40,127 --> 00:00:42,738
Kvôli tebe som našiel Pravdu.

17
00:00:42,781 --> 00:00:47,047
A teraz je našou úlohou odovzdať túto Pravdu vám.

18
00:00:47,090 --> 00:00:49,223
Boli sme vyvolení Bohom.

19
00:00:49,266 --> 00:00:52,922
Ale ak zneužijeme Jeho priazeň,
mohlo by to znamenať záhubu.

20
00:00:52,965 --> 00:00:57,057
Nielen pre pasažierov,
ale pre celé ľudstvo.

21
00:00:57,100 --> 00:00:59,059
Nie je to len zoznam sledovaných.

22
00:00:59,102 --> 00:01:02,236
To zariadenie NSA monitoruje všetko, čo robíme.

23
00:01:02,279 --> 00:01:04,542
Robia z nás nepriateľov.

24
00:01:04,586 --> 00:01:07,415
Musíme odhaliť ich klamstvá a ľudí,
ktorí im ich hovoria,
........