1
00:00:02,376 --> 00:00:04,204
<i>Takže, priatelia, sme asi tri hodiny od New Yorku, </i>

2
00:00:04,247 --> 00:00:05,857
<i> ale vpredu sú nejaké turbulencie, </i>

3
00:00:05,901 --> 00:00:07,685
<i> takže prosím, uložte voľnú batožinu späť </i>

4
00:00:07,729 --> 00:00:09,905
<i>do oddelení nad hlavou
a vráťte sa na svoje miesta. </i>

5
00:00:09,948 --> 00:00:12,255
No tak, človeče, nemám celý deň.

6
00:00:12,299 --> 00:00:14,344
Viac menej máte.

7
00:00:14,388 --> 00:00:16,912
Rada myslím na tieto okamihy,

8
00:00:16,955 --> 00:00:21,699
akoby nám život stlačením tlačidla pauzy
dával šancu premýšľať.

9
00:00:21,743 --> 00:00:23,048
Nechcem premýšľať.

10
00:00:23,092 --> 00:00:25,355
Chcem sa vrátiť na svoje miesto.

11
00:00:25,399 --> 00:00:27,227
Mohli by sme sa porozprávať.

12
00:00:27,270 --> 00:00:28,750
Počuli ste o Dobrých správach?

13
00:00:34,103 --> 00:00:36,236
Tento požehnaný anjel sa mi pokúsil ukázať Svetlo,

14
00:00:36,279 --> 00:00:37,759
ale ja som nebol pripravený.

15
00:00:37,802 --> 00:00:40,283
Len som nadväzovala rozhovor.

16
00:00:40,327 --> 00:00:42,938
Kvôli tebe som našiel Pravdu.

17
00:00:42,981 --> 00:00:47,247
A teraz je našou úlohou odovzdať túto Pravdu vám.

18
00:00:47,290 --> 00:00:49,423
Boli sme vyvolení Bohom.

19
00:00:49,466 --> 00:00:53,122
Ale ak zneužijeme Jeho priazeň,
mohlo by to znamenať záhubu.

20
00:00:53,165 --> 00:00:57,257
Nielen pre pasažierov,
ale pre celé ľudstvo.

21
00:00:57,300 --> 00:00:59,259
Nie je to len zoznam sledovaných.

22
00:00:59,302 --> 00:01:02,436
To zariadenie NSA monitoruje všetko, čo robíme.

23
00:01:02,479 --> 00:01:04,742
Robia z nás nepriateľov.

24
00:01:04,786 --> 00:01:07,615
Musíme odhaliť ich klamstvá a ľudí,
ktorí im ich hovoria,
........