1
00:00:05,214 --> 00:00:07,951
Drahý Victor,
dúfam ti nevadí, že ťa oslovujem.

2
00:00:07,975 --> 00:00:10,195
Volám sa Rahim.

3
00:00:10,219 --> 00:00:13,281
Som Pilarin "kolega" a kamarát.

4
00:00:15,599 --> 00:00:18,620
Povedala, že môžeš byť dobrá osoba,
na ktorú sa môžem obrátiť, pretože...

5
00:00:18,644 --> 00:00:20,288
Som gay.

6
00:00:20,312 --> 00:00:23,249
Ale stále je to strašidelné
povedať tie slová nahlas.

7
00:00:28,904 --> 00:00:31,994
Najmä preto, že moja mama
a otec udržujú tradície.

8
00:00:33,116 --> 00:00:35,076
A sú veľkí moslimovia.

9
00:00:37,162 --> 00:00:39,518
Nemať rodičovskú podporu znie ako
najhoršia vec,

10
00:00:39,542 --> 00:00:41,000
akú si môžem predstaviť.

11
00:00:42,668 --> 00:00:44,628
Až do teraz.

12
00:00:45,712 --> 00:00:48,528
Najhoršia vec, akú si môžem
teraz predstaviť je, že nikdy nezažijem to,

13
00:00:48,552 --> 00:00:50,089
čo máš ty s Benjim.

14
00:00:53,762 --> 00:00:56,449
Dúfam, že sa môžeš podeliť
o nejaké múdrosti.

15
00:00:56,473 --> 00:00:58,910
S pozdravom, Rahim.

16
00:00:58,934 --> 00:01:01,194
Počkaj. Je divné to ukončiť
"S pozdravom?"

17
00:01:02,062 --> 00:01:03,498
To je jedno. Ukončím to takto.

18
00:01:03,522 --> 00:01:05,375
S pozdravom, Rahim.

19
00:01:15,500 --> 00:01:18,500
JA, VICTOR

20
00:01:32,509 --> 00:01:36,322
Áno!

21
00:01:36,346 --> 00:01:39,617
Zlatko, vypadáš tak rozkošne.

22
00:01:39,641 --> 00:01:43,037
- Vypadám smiešne.
- Chcem sa udrieť.

23
00:01:43,061 --> 00:01:45,167
Prečo Adrian vyzerá ako Willy Wonka?
........