1
00:00:06,756 --> 00:00:10,468
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:12,072 --> 00:01:13,281
HOVORY

3
00:01:15,533 --> 00:01:17,660
Jednal jsem sám a z nenávisti!

4
00:01:17,744 --> 00:01:19,704
Nikdo mě k tomu nenavedl!

5
00:01:21,831 --> 00:01:23,333
Přestaňte si vymýšlet.

6
00:01:25,710 --> 00:01:26,920
Omluvte mě, prosím.

7
00:01:40,183 --> 00:01:41,559
Už jsem na cestě.

8
00:01:51,027 --> 00:01:51,945
Jsem tady.

9
00:02:07,669 --> 00:02:08,920
Právě jsem přijel.

10
00:02:48,376 --> 00:02:51,880
<i>Je to u stolu</i>
<i>pod slunečníkem se zapálenou svíčkou.</i>

11
00:03:37,008 --> 00:03:40,637
Slíbil jste, že ho najdete,
tak svůj slib dodržte.

12
00:03:53,900 --> 00:03:54,859
To je můj syn?

13
00:03:57,445 --> 00:04:01,616
No páni. Našli jste mého syna!

14
00:04:23,388 --> 00:04:24,764
Ahoj, posaďte se.

15
00:04:24,847 --> 00:04:26,808
Sol, no tak.

16
00:04:26,891 --> 00:04:28,851
Víš, kolik je? Tak nelidský čas.

17
00:04:28,935 --> 00:04:30,812
Kvůli stážím nemáte čas,

18
00:04:30,895 --> 00:04:32,355
tak mi věnujte hodinu.

19
00:04:32,438 --> 00:04:35,358
Začínám v prokuratuře,
ani oka jsem nezamhouřil.

20
00:04:36,109 --> 00:04:37,360
Vždyť jsi chrápal.

21
00:04:37,443 --> 00:04:40,613
Joon-hwi jde s tebou,
ale vůbec si nestěžuje.

22
00:04:41,614 --> 00:04:43,157
Byla jsi tu celou noc?

23
00:04:44,492 --> 00:04:46,619
Procházela jsem precedenty případů,

24
00:04:46,703 --> 00:04:49,747
ale sebeobrana
v nich byla uznána výjimečně,
........