1
00:00:00,131 --> 00:00:02,647
Cyloni boli vytvorení človekom

2
00:00:03,403 --> 00:00:06,068
Vyvinuli sa

3
00:00:06,545 --> 00:00:09,525
Vzbúrili sa

4
00:00:10,005 --> 00:00:12,900
Existuje mnoho kópií

5
00:00:16,736 --> 00:00:19,168
A majú plán

6
00:00:20,474 --> 00:00:22,742
V minulých častiach

7
00:00:25,590 --> 00:00:29,337
Stratili sme ju.
Urobili sme všetko, čo sa dalo, ale je mŕtva.

8
00:00:29,476 --> 00:00:30,891
A tak to proste je.

9
00:00:31,047 --> 00:00:34,499
Odteraz budeme spolu, nech sa deje, čo chce.
Presne ako sme sa dohodli.

10
00:00:34,553 --> 00:00:36,490
Nemôžem na ňu zabudnúť.

11
00:00:36,728 --> 00:00:38,038
Na naše malé dievčatko.

12
00:00:38,534 --> 00:00:40,082
Je nádherná.

13
00:00:40,251 --> 00:00:44,054
Rozumiete, Maya, že táto adopcia
si vyžaduje úplné utajenie?

14
00:00:44,060 --> 00:00:45,172
Máte moje slovo.

15
00:00:45,734 --> 00:00:49,530
Opúšťam Galacticu, nie teba.

16
00:00:49,616 --> 00:00:51,974
- Neviem, ako to zvládneme.
- To ani ja.

17
00:00:52,069 --> 00:00:53,985
Ale viem, že sa budem snažiť.

18
00:00:55,360 --> 00:00:56,595
Keď sa budeš snažiť aj ty.

19
00:00:58,925 --> 00:01:00,597
Som brat Cavell.

20
00:01:00,986 --> 00:01:03,820
Vraj ste požiadali o náboženskú pomoc.

21
00:01:03,893 --> 00:01:05,126
Pohovorme si o tom, čo sa stalo.

22
00:01:05,221 --> 00:01:06,100
Chief.

23
00:01:08,029 --> 00:01:12,027
- Nerozumiem, ako som to mohol Cally urobiť.
- Myslíte si, že ste Cylon.

24
00:01:12,239 --> 00:01:15,371
- Ja nie som Cylon.
........