1
00:00:00,677 --> 00:00:06,026
<i>Film, který uvidíte,
se zrodil pod šťastnou hvězdou.</i>

2
00:00:21,906 --> 00:00:27,922
VAPET PRODUCTION
uvádí

3
00:00:51,895 --> 00:00:55,026
ŽIVOT NIKDY NEKONČÍ

4
00:02:02,757 --> 00:02:07,182
Věnováno Arlette
a Guyovi Monneovým

5
00:02:22,401 --> 00:02:26,114
Je to druhé patro.
Po schodech nahoru a doprava.

6
00:02:41,295 --> 00:02:43,300
- Dobrý den.
- Dobrý den.

7
00:02:43,882 --> 00:02:48,436
Jsem Lucia, vy budete Leo,
Rodrigův přítel. Pojďte dál.

8
00:02:49,846 --> 00:02:52,146
Řekl mi, že vás máme čekat.

9
00:02:52,974 --> 00:02:57,482
Muriel má pohovor.
Zeptám se, jestli vás pak přijme.

10
00:02:58,228 --> 00:03:00,483
Řekl vám o ní Rodrigez?

11
00:03:00,649 --> 00:03:05,904
- Vysvětlil vám, v čem práce spočívá?
- Ne, prý mi to řeknete vy.

12
00:03:07,614 --> 00:03:11,790
Vlastně vám to vysvětlí ona.
Umí to skvěle.

13
00:03:13,452 --> 00:03:15,089
Posaďte se.

14
00:03:56,036 --> 00:03:57,329
Tak prosím.

15
00:04:08,215 --> 00:04:11,229
Lucia říkala,
že vás doporučil její přítel.

16
00:04:11,260 --> 00:04:15,021
- Jste Francouz, je to tak?
- Ne. Narodil jsem se tady,

17
00:04:15,097 --> 00:04:18,146
ale matka byla Francouzka
a otec Kolumbijec.

18
00:04:18,768 --> 00:04:23,109
- Ve Francii jsme žili od mých sedmi.
- Kdy jste se vrátil?

19
00:04:23,690 --> 00:04:28,198
- Tak před šesti měsíci.
- Proč si v Kolumbii hledáte práci?

20
00:04:29,194 --> 00:04:30,998
Chci se tu usadit.

21
00:04:31,447 --> 00:04:35,124
- Před něčím z Francie utíkáte?
- Ne.

22
........