1
00:00:34,226 --> 00:00:39,081
<b><i>Přeložil MOTit</i></b>

2
00:01:01,010 --> 00:01:02,444
Ne...

3
00:01:34,564 --> 00:01:36,564
Ve jménu Krista,
našeho Pána,

4
00:01:36,697 --> 00:01:38,730
a Marie, královny nebes,

5
00:01:38,864 --> 00:01:40,664
uvězněte tuto zkaženou duši.

6
00:01:40,797 --> 00:01:42,130
Zadržte ji!

7
00:02:09,630 --> 00:02:11,297
Jo, Maxi.

8
00:02:11,430 --> 00:02:12,931
<i>-Gerry.</i>
-Zítra tě vyzvednu.

9
00:02:13,063 --> 00:02:15,063
<i>-Včera večer jsi pořádně zapařil?</i>
-Co chceš?

10
00:02:15,197 --> 00:02:17,597
<i>Mrzačení dobytka.
Malé město, pár hodin cesty.</i>

11
00:02:17,730 --> 00:02:19,096
<i>Platí 150.</i>

12
00:02:20,797 --> 00:02:23,130
Mrzačení dobytka?
No, to je jisté, to je...

13
00:02:23,263 --> 00:02:26,130
-To je 200 babek.
<i>-Platí 150.</i>

14
00:02:28,670 --> 00:02:30,906
Já bych neměl
vstát z postele za míň než 6 tisíc

15
00:02:30,948 --> 00:02:33,792
- když jsem pracoval pro <i>Examiner.</i>
<i>-Jo. No, Gerry,</i>

16
00:02:33,834 --> 00:02:36,034
<i>měl bys zkusit
získat zpět svou starou práci.</i>

17
00:02:36,076 --> 00:02:38,221
Víš co, Maxi?
Už ani s tebou nechci mluvit,

18
00:02:38,263 --> 00:02:39,584
tak mi pošli podrobnosti.

19
00:02:39,626 --> 00:02:41,462
Pomažu domů
a popadnu ještě nějaké krámy.

20
00:02:52,897 --> 00:02:56,433
O kravách toho moc nevím,
ale nevypadá zmrzačeně.

21
00:02:56,496 --> 00:02:58,597
Ano?
Podívejte se na ní zezadu.

22
00:02:58,639 --> 00:03:00,851
Přímo tady.
........