1
00:00:07,674 --> 00:00:09,927
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,266 --> 00:00:18,519
ADAMAS

3
00:02:01,038 --> 00:02:05,959
OPLÝVÁNÍ MILOSTÍ

4
00:02:07,085 --> 00:02:08,712
Tomu říkám tlak!

5
00:02:09,296 --> 00:02:10,839
Co je to za podobu?

6
00:02:11,423 --> 00:02:15,677
<i>I při plné síle tohle Zeus vydrží
jen 12 nebo 13 minut.</i>

7
00:02:15,761 --> 00:02:18,221
<i>Po té nakládačce to teď zvládne stěží pět.</i>

8
00:02:18,305 --> 00:02:20,349
Ach jo, dědo.

9
00:02:20,932 --> 00:02:22,976
Neblázni už.

10
00:02:24,311 --> 00:02:27,230
<i>Svaly má stlačené k prasknutí,</i>

11
00:02:27,314 --> 00:02:30,859
<i>napínají se nesmírnou energií,
která se uvnitř něj skrývá.</i>

12
00:02:31,443 --> 00:02:34,863
<i>A protože hrozí,
že vypustí skutečnou bestii,</i>

13
00:02:34,946 --> 00:02:39,618
<i>Adam poprvé v souboji
nevědomky zaujal obranný postoj.</i>

14
00:02:48,418 --> 00:02:51,213
<i>Diova finální podoba, Adamas!</i>

15
00:02:52,172 --> 00:02:56,051
<i>Jeho tajná technika byla
nahromadění energie</i>

16
00:02:56,134 --> 00:02:59,638
<i>stlačením svalů a následný úder pěstí,</i>

17
00:02:59,721 --> 00:03:01,556
<i>vystřelený každičkým joulem,</i>

18
00:03:01,640 --> 00:03:04,810
<i>se stane nejmocnějším úderem historie!</i>

19
00:03:04,893 --> 00:03:07,479
Božský pravý hák!

20
00:03:07,562 --> 00:03:08,522
BOŽSKÝ PRAVÝ HÁK
BOŽSKÝ ODRAZ

21
00:03:10,315 --> 00:03:11,817
Neuvěřitelné!

22
00:03:11,900 --> 00:03:15,487
Adam napodobil i Diův mocný pravý hák!

23
00:03:16,863 --> 00:03:20,200
Božský levý hák!

24
00:03:20,283 --> 00:03:23,328
........