1
00:00:06,042 --> 00:00:07,917
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:03:03,708 --> 00:03:04,542
Aden.

3
00:04:16,667 --> 00:04:17,750
Cansu.

4
00:04:21,667 --> 00:04:23,083
Mrzí mě to.

5
00:04:24,417 --> 00:04:27,083
Nedokázal jsem ho zachránit. Promiň.

6
00:04:30,292 --> 00:04:31,125
Cansu.

7
00:04:41,542 --> 00:04:44,208
Erhane. Aden tam není.

8
00:04:49,417 --> 00:04:51,875
- Jak to myslíš?
- Prostě tam není.

9
00:04:52,833 --> 00:04:55,250
Podívám se nahoru. Ty běž za Cansu.

10
00:05:27,792 --> 00:05:28,750
Aden!

11
00:05:29,750 --> 00:05:30,583
Aden!

12
00:05:35,333 --> 00:05:36,167
Aden!

13
00:05:38,792 --> 00:05:40,542
Aden!

14
00:05:44,625 --> 00:05:45,625
Aden!

15
00:06:09,375 --> 00:06:11,667
Viděla jsi, co udělali Ozanovi, Aden?

16
00:06:12,917 --> 00:06:13,750
Jo.

17
00:06:14,708 --> 00:06:18,667
Chtějí tě oddělit od všeho, co máš.
Od všech pout.

18
00:06:18,750 --> 00:06:22,583
Dělají to tak,
že zaútočí na nejslabší článek.

19
00:06:23,708 --> 00:06:24,792
Na Ozana.

20
00:06:25,375 --> 00:06:27,542
Ale nepodvol se jim.

21
00:06:30,167 --> 00:06:31,792
Ukaž jim svou sílu.

22
00:06:49,667 --> 00:06:50,708
Zlato.

23
00:06:55,208 --> 00:06:57,125
Mrzí mě to, ale je mrtvý.

24
00:07:00,042 --> 00:07:04,000
Neudělala jsi nic špatně.
Jen ses zamilovala.

........