1
00:00:00,834 --> 00:00:02,486
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:02,570 --> 00:00:06,273
<i>- Máma chtěla, abychom tu bydleli?</i>
-Naše rodina potřebuje Smallville.

3
00:00:06,382 --> 00:00:08,842
To, co se stalo v mém světě,
už se děje i tady.

4
00:00:08,926 --> 00:00:11,053
Je možné,
že Morgan Edge buduje armádu.

5
00:00:11,136 --> 00:00:14,890
Vkládáte do lidských těl
kryptonské myšlení.

6
00:00:14,974 --> 00:00:17,810
Ovládáte je
a dáváte jim superschopnosti.

7
00:00:18,227 --> 00:00:21,814
Dneska se mi něco stalo.
Nevím, co se děje!

8
00:00:21,897 --> 00:00:23,691
Nedostals nabídku
od Morgana Edge?

9
00:00:23,774 --> 00:00:26,151
Je čas, aby ses dozvěděl
pravdu o tom,

10
00:00:26,277 --> 00:00:29,488
kdo jsem
a odkud pocházím, bratře.

11
00:00:42,418 --> 00:00:44,044
Bratře?

12
00:00:44,128 --> 00:00:46,088
Vím,
že to zní nepravděpodobně.

13
00:00:46,255 --> 00:00:49,717
Ale my dva sdílíme
kryptonskou krev.

14
00:00:50,175 --> 00:00:52,845
-Ty nejsi můj bratr.
-Jsem, Kal-Ele.

15
00:00:53,762 --> 00:00:56,890
<i>Ať tomu chceš věřit, nebo ne.</i>

16
00:01:01,895 --> 00:01:03,731
Ve skutečnosti se jmenuji Tal-Rho.

17
00:01:04,440 --> 00:01:08,527
Jsem synem Zeta-Rho
a Lary Lor-Van.

18
00:01:08,610 --> 00:01:11,655
To není možné.
Moje matka...

19
00:01:11,739 --> 00:01:14,575
... si vzala Jor-Ela, tvého otce.
Ano, já vím.

20
00:01:14,658 --> 00:01:18,829
Léta poté,
co byla sezdána s mým otcem.

21
00:01:19,288 --> 00:01:20,914
Léta po mém narození,

........