1
00:00:06,256 --> 00:00:07,925
<i>Představte si svět</i>

2
00:00:08,509 --> 00:00:11,428
<i>stvořený jen pro vás.</i>

3
00:00:13,096 --> 00:00:16,683
Který můžete prozkoumat.
Kde zažijete dobrodružství.

4
00:00:17,935 --> 00:00:22,523
Představte si svět, který máte dobýt.

5
00:00:27,528 --> 00:00:30,364
Dámy a pánové, Jacquesi a Jeane-Lucu,

6
00:00:30,447 --> 00:00:34,993
představuji vám
svou půlku rozšíření. <i>Zeus</i>.

7
00:00:54,888 --> 00:00:55,889
Ty jo.

8
00:01:00,060 --> 00:01:01,353
Děkuji.

9
00:01:01,436 --> 00:01:04,355
<i>Působivé, Iane, jako všechny vaše výtvory.</i>

10
00:01:04,438 --> 00:01:07,067
- Díky moc.
- Tak teď ty, Poppy.

11
00:01:10,320 --> 00:01:14,783
Představte si svět,
který není vytvořen pro vás,

12
00:01:16,577 --> 00:01:18,328
ale který jste sami vytvořili.

13
00:01:19,621 --> 00:01:21,081
Co byste postavili?

14
00:01:21,164 --> 00:01:25,377
Jaký svět byste chtěli?

15
00:01:25,460 --> 00:01:28,297
Jacquesi, Jeane-Lucu,
zůstanu na vývojářském serveru

16
00:01:28,380 --> 00:01:31,842
a zpřístupním vám build
na serverech pro východ, Asii a Pacifik.

17
00:01:31,925 --> 00:01:35,137
Poppy, to nepůjde. Neuvidí tě.

18
00:01:35,220 --> 00:01:38,098
<i>Nejsme ale ve stejné relaci.</i>

19
00:01:39,057 --> 00:01:40,058
<i>Vidíme vás.</i>

20
00:01:40,142 --> 00:01:43,353
Neustálé trvalé změny

21
00:01:43,437 --> 00:01:46,023
na všech serverech a ve všech instancích

22
00:01:46,106 --> 00:01:47,774
bez viditelné latence.

23
00:01:47,858 --> 00:01:49,401
Hráči něco postaví

24
00:01:49,985 --> 00:01:51,236
........