1
00:00:31,880 --> 00:00:34,400
{\an8}SOUDRUZI, BUĎME REALISTÉ
A CHOPME SE NEMOŽNÉHO

2
00:00:48,960 --> 00:00:52,040
{\an8}VÝBOR SDRUŽENÝCH STUDENTEK

3
00:00:56,840 --> 00:01:01,520
{\an8}Rozdíl mezi dobrem a zlem
určuje limity morálního života.

4
00:01:02,360 --> 00:01:08,120
{\an8}Ačkoliv pokaždé je volba na jednotlivci.

5
00:01:08,960 --> 00:01:13,760
{\an8}Hlavním účelem práva
je chránit samotný život.

6
00:01:14,360 --> 00:01:16,600
{\an8}Proto je občanský zákoník

7
00:01:16,680 --> 00:01:20,160
{\an8}největším seznamem práv jednotlivce.

8
00:01:20,240 --> 00:01:22,600
{\an8}Co se týče trestního zákoníku,

9
00:01:22,680 --> 00:01:29,680
v něm jsou zahrnuta pravidla
a hodnota života, chráněného zákonem.

10
00:01:29,760 --> 00:01:31,440
Bravo! Skvělá práce!

11
00:01:33,160 --> 00:01:34,600
Krásná to slova, pane.

12
00:01:35,480 --> 00:01:38,600
Ale vy a křesťanští demokraté
ničíte společenský život.

13
00:01:39,200 --> 00:01:42,640
Co oběti z bombových útoků
na Piazza Fontana a v Brescii?

14
00:01:42,720 --> 00:01:46,160
- A všechen ten teror?
- Vrazi!

15
00:01:46,240 --> 00:01:47,680
Zmizte odsud!

16
00:01:47,760 --> 00:01:52,000
Pane Leonardi, nechte ji mluvit.
Má na to právo. Poslouchám.

17
00:01:52,080 --> 00:01:55,400
Jste u moci už věčnost
a těm útokům jste napomohli.

18
00:01:55,480 --> 00:01:58,520
Mluvíte o extrémně závažných zločinech.

19
00:01:58,600 --> 00:02:03,800
Kvůli nim naše země
riskuje porušování ústavy.

20
00:02:03,880 --> 00:02:07,920
Pokud k tomu nedošlo,
tak především kvůli tomu,

21
00:02:08,000 --> 00:02:11,880
že tu máme bdělé řadové občany,
kteří na situaci dohlíží.

22
00:02:11,960 --> 00:02:15,680
Obrovskou roli sehráli katolíci.

........