1
00:00:00,090 --> 00:00:01,407
<i>Otevřete ty dveře!</i>

2
00:00:01,407 --> 00:00:03,328
<i>Tak to vysvětlíš, Bazi?</i>

3
00:00:03,363 --> 00:00:04,869
<i>Musím chcát. Tak otevřete!</i>

4
00:00:04,892 --> 00:00:07,431
<i>Jak to, že my jsme dostali
šest a ty jenom tři roky?</i>

5
00:00:07,470 --> 00:00:10,277
<i>- Jak to mám vědět?
- Chceš vědět proč?</i>

6
00:00:12,350 --> 00:00:13,828
<i>Otevři ty dveře!</i>

7
00:00:13,830 --> 00:00:15,968
<i>Vím, co chceš říct,
Johnno, tak to řekni.</i>

8
00:00:15,970 --> 00:00:17,688
<i>- Podepsals dohodu.
- Otevřete ty dveře!</i>

9
00:00:17,790 --> 00:00:19,148
<i>- Tos udělal.
- Ne, já ne.</i>

10
00:00:19,150 --> 00:00:21,628
<i>Za našima zády ses
s nima dohodnul, tak proto.</i>

11
00:00:22,130 --> 00:00:24,308
<i>Zavři hubu!</i>

12
00:00:24,310 --> 00:00:27,708
<i>To proto našli ten
úkryt na Berry Street.</i>

13
00:00:27,710 --> 00:00:29,668
<i>Prozradila jim to tvoje
nevymáchaná huba.</i>

14
00:00:29,670 --> 00:00:32,068
<i>- To bych nikdy neudělal.
- Byl jsi to ty.</i>

15
00:00:34,070 --> 00:00:35,968
<i>- Otevřete ty dveře!
- A jsi dostal výměnou.</i>

16
00:00:35,970 --> 00:00:37,108
<i>Otevřete ty dveře!</i>

17
00:00:37,110 --> 00:00:39,228
Přestaň už mlátit do těch dveří!

18
00:00:39,230 --> 00:00:41,088
<i>To mluvíš se mnou?</i>

19
00:00:48,150 --> 00:00:49,910
<i>Otevřete ty dveře!</i>

20
00:00:53,070 --> 00:00:54,910
<i>Zastavili jsme.</i>

21
00:01:06,630 --> 00:01:08,970
<i>Kdy už mě pustíte ven?</i>

22
00:01:09,950 --> 00:01:11,468
<i>Tak kdy mě pustíte?</i>

23
00:01:11,770 --> 00:01:13,470
........