1
00:00:02,000 --> 00:00:05,570
- Otevřete ty dveře!
- Podepsals dohodu!

2
00:00:07,560 --> 00:00:09,560
Otevřete ty dveře!

3
00:00:10,520 --> 00:00:12,859
- Jste Mark Cobden?
- Ano.

4
00:00:13,159 --> 00:00:15,079
Byl jste už někdy ve vězení?

5
00:00:15,079 --> 00:00:16,380
Ne.

6
00:00:16,580 --> 00:00:18,730
Všechno je jednou poprvé.

7
00:00:20,960 --> 00:00:23,899
- Dostal jsem čtyři roky.
- Za co?

8
00:00:23,999 --> 00:00:27,704
- Nebezpečná jízda.
- Někoho jsi zabil?

9
00:00:28,060 --> 00:00:30,527
Jsem váš službu konající dozorce.

10
00:00:30,762 --> 00:00:32,579
Když bude problém,
přijdete za mnou.

11
00:00:32,679 --> 00:00:34,699
Doneslo se mi, že váš
syn je v Lowoodu, šéfe.

12
00:00:34,699 --> 00:00:35,739
Můj syn?

13
00:00:35,739 --> 00:00:36,859
Váš David.

14
00:00:36,859 --> 00:00:38,319
A určitě šlo o výhrůžku?

15
00:00:38,319 --> 00:00:39,619
Byla to výhrůžka.

16
00:00:39,619 --> 00:00:42,181
Máš u mě černej puntík.

17
00:00:44,100 --> 00:00:46,195
Měl jsi mu to vrátit.

18
00:00:46,740 --> 00:00:48,079
Jsem učitel.

19
00:00:48,079 --> 00:00:50,889
Teď budeš mít ze života peklo.

20
00:01:27,920 --> 00:01:30,810
<i>Byl dvakrát větší chlap než ty.</i>

21
00:01:33,360 --> 00:01:35,795
<i>Desetkrát větší chlap než ty.</i>

22
00:01:37,880 --> 00:01:39,880
<i>Kéž shniješ v base.</i>

23
00:01:39,959 --> 00:01:42,594
<i>Desetkrát větší chlap než ty.</i>

24
00:01:42,694 --> 00:01:44,750
........