1
00:01:58,075 --> 00:02:03,369
<b>Kateřina - Samozvanci
Překlad: Lucetta</b>

2
00:02:03,600 --> 00:02:06,271
<i>Píše se rok 1774.</i>

3
00:02:06,675 --> 00:02:10,155
<i>Na jihu už šest let
probíhá Rusko-turecká válka.</i>

4
00:02:10,275 --> 00:02:13,555
<i>Ztráty jsou obrovské,
pokladna prázdná,</i>

5
00:02:13,675 --> 00:02:18,750
<i>zemi sužuje sucho.
Rusku hrozí hlad.</i>

6
00:02:19,275 --> 00:02:24,035
<i>Na východě se rozhořela
povstání sedláků.</i>

7
00:02:24,155 --> 00:02:29,249
<i>Donský kozák Jemeljan Pugačov
se prohlásil za vzkříšeného cara</i>

8
00:02:29,369 --> 00:02:33,230
<i>Petra III. a začal sbírat vojsko.</i>

9
00:02:33,675 --> 00:02:40,255
<i>V Paříži se objevuje podvodnice, která vejde
do historie jako kněžna Tarakanová,</i>

10
00:02:40,355 --> 00:02:44,259
<i>a prohlašuje se za vnučku
samotného Petra Velikého.</i>

11
00:02:44,875 --> 00:02:49,235
<i>Turci, Pugačov a evropské mocnosti</i>

12
00:02:49,355 --> 00:02:53,164
<i>ohrožují Rusko ze třech světových stran.</i>

13
00:03:19,382 --> 00:03:22,700
- To bylo oko!
- Gríšo!

14
00:03:26,475 --> 00:03:29,675
Proč jsi mě vytáhla z paláce, Veličenstvo?

15
00:03:29,795 --> 00:03:33,075
Protože je tak krásný den, Gríšenko.

16
00:03:33,195 --> 00:03:37,155
- A ty pořád pracuješ.
- Jestli zakončím všechny plány,

17
00:03:37,275 --> 00:03:39,795
tak všechna díla velikého Petra
nebudou zdaleka tak veliká

18
00:03:39,915 --> 00:03:42,395
- v porovnání s tvými.
- Našimi, Gríšo. Našimi.

19
00:03:42,515 --> 00:03:47,209
- Vždycky budeš se mnou, viď?
- Muž a voják nemůže

20
00:03:47,606 --> 00:03:50,675
budovat své jméno jenom v posteli.
Je třeba obsadit jih.

21
00:03:50,795 --> 00:03:53,523
Dřív než po něm znovu
začnou sahat Turci.

22
........