1
00:01:38,484 --> 00:01:43,735
<b>Kateřina - Samozvanci
Překlad: Lucetta</b>

2
00:02:15,239 --> 00:02:18,142
Natálie Alexejevna má krásný
hlas, co myslíte?

3
00:02:19,002 --> 00:02:21,078
Nejen hlas.

4
00:02:22,556 --> 00:02:24,991
Stálo za to kvůli tomu
odložit odjezd.

5
00:03:02,520 --> 00:03:05,275
Máte můj obdiv, Natálie Alexejevno.

6
00:03:08,660 --> 00:03:10,546
Dceruško.

7
00:03:11,040 --> 00:03:14,738
Ivane Ivanoviči, gratuluji vám
k tak skvělým chovankám.

8
00:03:15,176 --> 00:03:17,612
- Děkuji, Vaše Veličenstvo.
- Dovolte, abych se představil.

9
00:03:17,851 --> 00:03:19,879
Kapitán-poručík hrabě
Andrej Razumovský.

10
00:03:20,047 --> 00:03:23,002
- Už jsem o vás slyšel.
- Baron Anatol Gartenberg.

11
00:03:23,362 --> 00:03:26,595
Rád vás poznávám.
Jak se má váš otec?

12
00:03:26,755 --> 00:03:28,871
Skvěle, děkuji.

13
00:03:29,909 --> 00:03:32,743
Blahopřeji k vystoupení,
Violo Ivanovno, byla jste velkolepá.

14
00:03:32,943 --> 00:03:34,980
- To je pravda.
- Děkuji vám.

15
00:03:35,179 --> 00:03:38,932
Ano. Čekáme na zakončení
a pak na stuhu od carevny.

16
00:03:40,369 --> 00:03:43,204
Lepší dvorní dámu, než je má
dcera, by nenašla.

17
00:03:43,763 --> 00:03:45,719
To je také pravda.

18
00:03:53,743 --> 00:03:56,818
Už jsem myslel, že mě opustila
múza a zatím se zdá,

19
00:03:57,017 --> 00:03:59,414
že se skrývala mezi žačkami institutu.

20
00:04:01,050 --> 00:04:02,998
To je pro vás.

21
00:04:05,441 --> 00:04:08,515
- Nádherně zpíváte.
- Děkuji.

22
00:04:09,235 --> 00:04:11,350
........