1
00:01:38,562 --> 00:01:43,502
<b>Kateřina - Samozvanci
Překlad: Lucetta</b>

2
00:01:43,978 --> 00:01:48,477
<i>Petrohrad
březen 1774</i>

3
00:01:56,852 --> 00:02:03,249
Pánové, kaji se před vámi,
že jsem skrýval tento dokument.

4
00:02:03,809 --> 00:02:09,395
Ale ví Bůh, že jsem si
myslel, že ještě není pravá chvíle.

5
00:02:09,727 --> 00:02:14,165
Teď už vím, že jsem se mýlil
a za to prosím o odpuštění.

6
00:02:14,285 --> 00:02:18,163
Toto je manifest,
o kterém jsem vám říkal.

7
00:02:18,283 --> 00:02:23,835
Sám jsem ho napsal v naději
na rozkvět Ruska.

8
00:02:27,320 --> 00:02:31,918
Čtěte, Pavle Petroviči,
neboť vy a pouze vy,

9
00:02:32,118 --> 00:02:35,836
jste skutečný a legitimní
budoucí ruský car.

10
00:02:39,439 --> 00:02:42,933
<i>Benátky</i>

11
00:02:53,205 --> 00:02:57,627
Vidíte. Jen na minutku
jsem se otočil,

12
00:02:57,827 --> 00:03:01,546
a vy jste zmizela.
Jen tato skříňka zůstala na stole

13
00:03:01,706 --> 00:03:04,305
jako opuštěná vzpomínka.

14
00:03:06,024 --> 00:03:09,543
Děkuji vám, monsieur Wallaci.
Udělalo si mi mdlo,

15
00:03:09,702 --> 00:03:13,141
rozhodla jsem se jít domů.
Asi jsem na ni v tom spěchu zapomněla.

16
00:03:15,540 --> 00:03:19,719
Stejně, povězte, proč jste
se na mne tak dívala?

17
00:03:20,289 --> 00:03:23,577
A že to byl pohled!
Nezapomenutelný.

18
00:03:23,817 --> 00:03:32,401
Nevím. Možná pro váš profil
podobný Juliu Caesarovi? Nevím.

19
00:03:34,558 --> 00:03:37,591
Nebo ta lví hlava na šavli?

20
00:03:38,157 --> 00:03:41,673
To je dárek Východoindické společnosti.

21
00:03:42,239 --> 00:03:46,157
- Jsem jeden z akcionářů.
- Opravdu?
........