1
00:00:01,660 --> 00:00:04,750
- Dobrý?
- Jsi v pořádku.

2
00:00:04,800 --> 00:00:07,860
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

3
00:00:07,910 --> 00:00:11,510
Pokud máte v plánu se vrátit,
jak to chcete udělat?

4
00:00:11,550 --> 00:00:14,860
<i>Naší poslední nejlepší
šancí je řeka Mississippi.</i>

5
00:00:16,200 --> 00:00:19,040
Nadcházející den
nebo dva budu na průzkumu.

6
00:00:19,220 --> 00:00:22,530
Kéž bych znala tvýho tátu.
A tvou mámu.

7
00:00:23,480 --> 00:00:25,710
<i>Ta těhotná žena,
kterou jsme tehdy viděly...</i>

8
00:00:25,770 --> 00:00:28,680
<i>Vyděsila jsem ji, a ona nám
zabila mámu. Zabila jsem ji.</i>

9
00:00:35,260 --> 00:00:39,310
<i>Bylo, nebylo,
existoval tu nám známý svět.</i>

10
00:00:42,820 --> 00:00:46,040
<i>Svět plný mazlíčků a domovů,</i>

11
00:00:46,080 --> 00:00:48,600
<i>obchodů a nemocnic,</i>

12
00:00:49,240 --> 00:00:51,400
<i>prací a víkendů.</i>

13
00:00:56,240 --> 00:00:58,350
<i>Pak se ale vše změnilo.</i>

14
00:00:59,800 --> 00:01:03,060
<i>Lidé sice umírali, ale vraceli se.</i>

15
00:01:03,400 --> 00:01:06,310
<i>Nevraceli se živí ani mrtví.</i>

16
00:01:06,820 --> 00:01:10,220
<i>Láska, kterou cítili
k lidem a všemu ostatnímu,</i>

17
00:01:10,260 --> 00:01:12,480
<i>vymizela z jejich paměti.</i>

18
00:01:12,730 --> 00:01:16,370
<i>Nahradil ji neukojitelný hlad.</i>

19
00:01:17,110 --> 00:01:21,460
<i>Nic z toho, na co jsme se spoléhali,
na naše pokroky v technologii,</i>

20
00:01:21,510 --> 00:01:25,310
<i>na naše úspěchy v inženýrství,
nás nedokázalo zachránit.</i>

21
00:01:26,440 --> 00:01:31,970
<i>Silnice se rozpadly
a z měst se staly hromady sutí.</i>

22
00:01:34,110 --> 00:01:37,110
<i>A pro ty z nás,
kteří se narodili těsně předtím,</i>
........