1
00:01:38,340 --> 00:01:43,739
<b>Kateřina - Samozvanci
Překlad: Lucetta</b>

2
00:01:43,840 --> 00:01:46,313
Možné je všechno, Vaše Veličenstvo,
ale obávám se,

3
00:01:46,433 --> 00:01:48,200
že dopis by mohl být otrávený,

4
00:01:48,320 --> 00:01:51,732
opatrného i Bůh chrání,
doporučuji obezřetnost.

5
00:01:52,309 --> 00:01:54,868
"Pro záchranu ruské říše

6
00:01:54,988 --> 00:01:57,671
a svržení uzurpátorky Sofie Augusty,

7
00:01:57,839 --> 00:02:01,751
jež se jmenovala carevnou
vší Rusi Kateřinou,

8
00:02:02,626 --> 00:02:07,756
vás žádám, abyste mě uznal
zákonnou dědičkou ruského trůnu

9
00:02:07,876 --> 00:02:11,032
a přísahal mi, jako panovnici..."

10
00:02:11,380 --> 00:02:14,906
- Ohromné.
- "Mnoho slavných lidí naší doby

11
00:02:15,026 --> 00:02:18,480
se zajímá o můj osud:

12
00:02:18,843 --> 00:02:21,909
vestfálský hrabě Filip Ferdinand
von Limburg,

13
00:02:22,029 --> 00:02:24,720
ruský tajný rada Ivan Šuvalov..."

14
00:02:24,840 --> 00:02:27,896
Ano.
Ano, Vaše Veličenstvo.

15
00:02:28,016 --> 00:02:30,589
Četl jste ten dopis,
Nikito Ivanoviči?

16
00:02:31,477 --> 00:02:34,037
Četl a pak znovu, Veličenstvo.

17
00:02:35,014 --> 00:02:38,576
Mimochodem, ta tulačka
mi nabízí

18
00:02:38,696 --> 00:02:40,891
tituly a odměny za to,

19
00:02:41,011 --> 00:02:44,885
že jí budu věrně a oddaně sloužit,
nic víc, nic míň.

20
00:02:45,770 --> 00:02:49,945
Jakou službu vám ta žena nabízí?

21
00:02:50,065 --> 00:02:54,461
Nabízí mi, abych navázal
tajné styky s Osmany,

22
00:02:54,709 --> 00:02:58,167
a poradil jim, aby ve válce
s vojsky Vašeho Veličenstva
........