1
00:00:00,201 --> 00:01:37,539
{\an8}<i>
V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:12,053 --> 00:00:14,765
<i>Dost her, kdo jsou?</i>

3
00:00:16,099 --> 00:00:17,849
<i>Je to mnohem větší
než ty a já.</i>

4
00:00:17,934 --> 00:00:19,603
<i>Jsou všude.</i>

5
00:00:20,761 --> 00:00:25,891
Ve vládě, v bankách,
v FBI, v CIA.

6
00:00:25,933 --> 00:00:28,193
Řídí všechno.

7
00:00:28,269 --> 00:00:29,988
Tohle musíte vidět.

8
00:00:32,148 --> 00:00:34,868
Oba moc dobře víte,

9
00:00:35,109 --> 00:00:37,029
že musíme pracovat v tichosti.

10
00:00:37,111 --> 00:00:42,125
Měla jsi jediný úkol, pouze jeden.
A posrala jsi to.

11
00:00:42,324 --> 00:00:43,954
Myslel jsem,
že ti bylo jasné,

12
00:00:43,993 --> 00:00:46,623
jak je to pro Chrise důležité.
Jak je pro nás Will důležitý.

13
00:00:46,704 --> 00:00:51,301
<i>Máš zelenou použít Annu
jako krajní řešení.</i>

14
00:00:51,500 --> 00:00:52,535
<i>Kde je Anna?</i>

15
00:00:53,453 --> 00:00:54,503
Sakra!

16
00:00:54,587 --> 00:00:55,757
Kde je?

17
00:00:57,423 --> 00:00:59,393
<i>Vím, že mě už nemiluješ,</i>

18
00:00:59,393 --> 00:01:02,388
ale také vím,
že miluješ naši dceru.

19
00:01:02,428 --> 00:01:04,638
<i>Ahoj, tati, chybíš nám.</i>

20
00:01:04,722 --> 00:01:06,852
<i>Nedělej si starosti.</i>
<i>Jsem se Sárou.</i>

21
00:01:06,932 --> 00:01:08,482
<i>Jedu s ní za jejím novým kamarádem</i>

22
00:01:08,517 --> 00:01:09,977
<i>a dáme si něco dobrého.</i>

23
00:01:10,019 --> 00:01:12,269
<i>Pokud Will spolupracuje.</i>
........