1
00:01:39,417 --> 00:01:42,042
PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

2
00:03:53,750 --> 00:03:56,292
- Provrtal ses na druhou stranu?
- Nic nevidím.

3
00:03:56,375 --> 00:04:00,375
- Není tu nic k vidění.
- Je tam někdo? Ukaž.

4
00:04:00,458 --> 00:04:03,583
Musí to být ta služka z vedlejšího bytu.

5
00:04:03,708 --> 00:04:05,792
- Ta zrzka? Ta je sexy!
- Hej!

6
00:04:05,958 --> 00:04:09,000
Jestli tam nikdo není, zasádrujeme to.

7
00:04:10,292 --> 00:04:11,542
Ano, už jdu.

8
00:04:11,667 --> 00:04:16,083
- Dělej. Máme práci.
- Hned to bude.

9
00:05:03,208 --> 00:05:06,000
Stůj! Peppino! Kam šel?

10
00:05:06,542 --> 00:05:10,292
Peppino! Proboha!

11
00:05:10,625 --> 00:05:11,958
Peppino!

12
00:05:23,000 --> 00:05:23,875
Peppino!

13
00:05:25,708 --> 00:05:27,500
Peppino! Vzbuď se!

14
00:05:29,417 --> 00:05:33,875
Dělníci v bytě naproti
udělali díru ve zdi.

15
00:05:34,625 --> 00:05:36,542
Do mého pokoje.

16
00:05:40,083 --> 00:05:41,958
Peppino. Hej!

17
00:05:42,125 --> 00:05:43,833
Rozuměls mi?

18
00:05:45,375 --> 00:05:47,292
Co to děláš?

19
00:05:55,083 --> 00:05:57,708
- Teď? Tady?
- Ano.

20
00:06:00,208 --> 00:06:01,333
Peppino, co…

21
00:06:01,708 --> 00:06:03,958
Co se dnes ráno děje?

22
00:06:05,125 --> 00:06:07,125
Nikdy jsi takový nebyl.

23
00:06:10,125 --> 00:06:11,500
Počkej.

24
00:06:12,083 --> 00:06:14,250
........