1
00:00:21,396 --> 00:00:25,059
Vampyr byl vyroben v letech 1931-32
v německé, francouzské a anglické verzi.

2
00:00:25,234 --> 00:00:27,725
Původní negativ pro obraz
a zvuk byl ztracen.

3
00:00:27,903 --> 00:00:30,394
Částečně kompletní záběry
německé a francouzské verze

4
00:00:30,572 --> 00:00:32,688
sloužily jako základ pro tuto obnovu.

5
00:00:32,824 --> 00:00:35,156
Nová německá verze z roku 1998
vzešla ze spolupráce

6
00:00:35,327 --> 00:00:39,161
mezi Cineteca del comune di Bologna,
Deutsche Kinemathek a ZDF/Arte.

7
00:01:12,573 --> 00:01:14,689
Scénář

8
00:01:16,868 --> 00:01:19,405
Režie

9
00:02:30,400 --> 00:02:35,895
Tento příběh vypráví o zvláštních
dobrodružstvích mladého Allana Graye,

10
00:02:36,073 --> 00:02:41,693
který se ponořil do studia
uctívání ďábla a upírů

11
00:02:41,870 --> 00:02:47,536
a zaměstnaný pověrami minulých
staletí se stal snílkem,

12
00:02:47,709 --> 00:02:53,375
pro nějž se hranice mezi skutečným
a nadpřirozeným rozmazala.

13
00:02:53,548 --> 00:02:59,214
Při jedné ze svých bezcílných procházek

14
00:02:59,388 --> 00:03:04,223
se jedné noci koncem léta
ocitl před hostincem

15
00:03:04,393 --> 00:03:08,136
u řeky v městečku Courtempierre.

16
00:03:44,850 --> 00:03:47,011
Kdo je tam?

17
00:03:48,311 --> 00:03:50,552
Obejděte to z druhé strany.

18
00:05:03,220 --> 00:05:05,051
Dobrou noc.

19
00:06:52,203 --> 00:06:55,240
Byla to děsivá měsíční noc.

20
00:06:55,415 --> 00:07:00,910
Světlo a stín, hlasy a tváře
jako by nabíraly skrytých významů.

21
00:07:01,087 --> 00:07:04,204
Allan Gray cítil, jak na něj
sestupuje zlověstná síla.

22
00:07:04,382 --> 00:07:07,840
Marně bojoval s hrůzou,
která se jej zmocňovala
........