1
00:00:07,549 --> 00:00:11,261
<i>A päť, šesť, sedem, osem.</i>

2
00:00:11,345 --> 00:00:14,973
<i>Tlesk, bum, kop. Tlesk, bum, kop.</i>

3
00:00:15,057 --> 00:00:16,725
<i>Tlesk, bum, kop.</i>

4
00:00:18,435 --> 00:00:19,853
<i>A poloblúk.</i>

5
00:00:20,729 --> 00:00:21,730
<i>Hore.</i>

6
00:00:22,314 --> 00:00:25,442
<i>Hore a vstaň z postele, ty lenivá krava.</i>

7
00:01:54,031 --> 00:01:58,493
<i>A z ničoho nič je koniec
a opäť si to ty.</i>

8
00:02:01,121 --> 00:02:05,834
<i>Jedna z tých spotených kráv, ktoré sedia
na tučnej riti a čakajú na ďalšiu hodinu.</i>

9
00:02:07,002 --> 00:02:09,795
<i>Kedy sem prídeš znova?
Čo ťa to bude stáť?</i>

10
00:02:12,424 --> 00:02:15,844
<i>Zožeň si viac. Viac času, viac peňazí.</i>

11
00:02:15,928 --> 00:02:17,638
- Dones toaleťák.
- <i>Čas. Peniaze.</i>

12
00:02:17,721 --> 00:02:20,015
<i>Čas. Peniaze.</i>

13
00:02:20,974 --> 00:02:22,809
Rozmýšľala si nad ďalšou lektorkou?

14
00:02:22,893 --> 00:02:23,936
Učíš každú triedu.

15
00:02:24,019 --> 00:02:25,896
Musíš sa rozrastať.
Prijmi ďalšiu lektorku.

16
00:02:28,315 --> 00:02:29,858
To akože myslíš seba?

17
00:02:32,486 --> 00:02:34,738
Zo všetkých namyslených zbohatlíčok?

18
00:02:34,821 --> 00:02:36,281
Si tu iba dva týždne.

19
00:02:36,365 --> 00:02:38,367
Ale tancujem celý život.

20
00:02:38,450 --> 00:02:39,952
Na to seriem.

21
00:02:40,035 --> 00:02:42,996
Okradla si nás a zrazu prosíkaš,
aby si tu mohla učiť.

22
00:02:43,080 --> 00:02:45,415
Som si istá, že ti úplne šibe.

23
00:02:45,499 --> 00:02:49,002
Som žena a mala som problémy.
Potrebovala som peniaze.

24
........