1
00:01:05,413 --> 00:01:07,165
<i>Viem, čo si myslíte.</i>

2
00:01:07,957 --> 00:01:10,001
<i>Osamelý jazdec.</i>

3
00:01:10,460 --> 00:01:12,336
<i>Dystopický svet.</i>

4
00:01:12,503 --> 00:01:15,047
<i>Spustnutá krajina.</i>

5
00:01:15,756 --> 00:01:18,551
<i>Ako sa mohol svet tak pokaziť?</i>

6
00:01:19,886 --> 00:01:23,347
<i>Začalo sa to pred 500 rokmi.</i>

7
00:01:25,016 --> 00:01:26,768
<i>Kumandra.</i>

8
00:01:28,644 --> 00:01:30,897
<i>Tak sa volala naša krajina.</i>

9
00:01:31,063 --> 00:01:35,359
<i>Keď bola jednotná
a žili sme v harmónii s...</i>

10
00:01:36,569 --> 00:01:37,653
<i>drakmi.</i>

11
00:01:37,820 --> 00:01:42,825
<i>Magickými bytosťami,
ktoré nám prinášali vodu, dážď a mier.</i>

12
00:01:44,076 --> 00:01:46,704
<i>Bol to raj.</i>

13
00:01:46,871 --> 00:01:49,415
<i>No potom prišli Druuni.</i>

14
00:01:51,793 --> 00:01:55,254
<i>Ich bezduchá skaza
sa šírila ako lesný požiar,</i>

15
00:01:55,421 --> 00:02:00,551
<i>množili sa, keď požierali život
a každého menili na kameň.</i>

16
00:02:01,636 --> 00:02:03,971
<i>Draci za nás bojovali zo všetkých síl...</i>

17
00:02:05,932 --> 00:02:08,184
<i>ale nestačilo to.</i>

18
00:02:09,811 --> 00:02:11,646
<i>Vtedy mocná Sisudatu,</i>

19
00:02:11,854 --> 00:02:16,317
<i>posledná dračica,
sústredila svoju mágiu do drahokamu a...</i>

20
00:02:21,781 --> 00:02:24,075
<i>odpálila Druunov preč.</i>

21
00:02:25,118 --> 00:02:27,453
<i>Všetci, ktorí skameneli, ožili.</i>

22
00:02:28,412 --> 00:02:31,332
<i>Okrem drakov.</i>

23
00:02:34,627 --> 00:02:37,255
<i>Po Sisu zostal iba jej drahokam.</i>

24
00:02:37,505 --> 00:02:40,591
<i>V tejto veľkej, inšpiratívnej chvíli</i>
........