1
00:00:06,006 --> 00:00:08,258
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:17,643 --> 00:00:20,646
<i>Nejde o to prozřít, ale povstat.</i>

3
00:00:22,648 --> 00:00:26,735
<i>Je třeba jen tak nestát.</i>

4
00:00:26,818 --> 00:00:29,613
Vždycky se najde někdo,
kdo zneužívá svoji moc.

5
00:00:30,113 --> 00:00:33,200
Nemusí to být jen někdo
z pravice nebo levice,

6
00:00:33,283 --> 00:00:35,619
ale klidně i někdo uprostřed, kdekoliv.

7
00:00:38,330 --> 00:00:41,667
Někteří lidé se toho ale nechtějí účastnit

8
00:00:41,750 --> 00:00:43,126
a bouří se.

9
00:00:43,835 --> 00:00:48,090
Jeden ze způsobů,
jak proti tomu bojovat, je skládat písně.

10
00:00:48,173 --> 00:00:51,093
<i>Nejde jen o píseň, je třeba ji zpívat.</i>

11
00:00:53,053 --> 00:00:57,391
<i>Nechat naši odvahu v hlasech rezonovat.</i>

12
00:00:57,474 --> 00:01:02,854
Samotná píseň rasismus,
násilí nebo nenávist nezastaví.

13
00:01:02,938 --> 00:01:05,566
V současné době

14
00:01:05,649 --> 00:01:09,945
jsou násilí a rasismus opět na vzestupu.

15
00:01:10,028 --> 00:01:14,616
<i>- Chci volat po svobodě!</i>
<i>- Po svobodě!</i>

16
00:01:17,202 --> 00:01:19,037
Kéž by písně mohly změnit svět.

17
00:01:19,121 --> 00:01:22,082
Všem by se nám to líbilo,
ale tak to nefunguje.

18
00:01:22,165 --> 00:01:24,001
Samotná hudba nic nezmůže.

19
00:01:24,084 --> 00:01:25,836
O změnu se musí přičinit lidi.

20
00:01:26,420 --> 00:01:27,713
Takže…

21
00:01:27,796 --> 00:01:29,464
Jakou sílu má píseň?

22
00:01:29,548 --> 00:01:31,883
<i>Billie, Dylan,</i>

23
00:01:31,967 --> 00:01:33,343
<i>Woody,</i>

24
00:01:33,427 --> 00:01:35,846
........