1
00:00:05,523 --> 00:00:07,241
V minulých dílech...

2
00:00:07,266 --> 00:00:09,834
Kdysi dávno jsem
měl zjevení.

3
00:00:09,968 --> 00:00:12,231
A cítil jsem, že se
mi Bůh snaží něco sdělit.

4
00:00:12,256 --> 00:00:13,910
Ale...

5
00:00:13,935 --> 00:00:16,328
Od té doby mlčí.

6
00:00:25,355 --> 00:00:27,836
A moc mě trápí představa,

7
00:00:27,879 --> 00:00:30,447
jak lámu krčky těm
tvým děvčátkům.

8
00:00:32,775 --> 00:00:34,560
Proč máš na noze krev?

9
00:00:34,585 --> 00:00:36,892
Žádnou tam nemám.

10
00:00:36,936 --> 00:00:39,068
Vidíš?

11
00:00:39,112 --> 00:00:40,765
Vraždění neviňátek

12
00:00:40,809 --> 00:00:42,202
není o zabíjení dvouletých.

13
00:00:42,245 --> 00:00:45,161
Jde o nakažení vajíček.

14
00:01:05,181 --> 00:01:06,966
<i>LeRoux je po smrti.</i>

15
00:01:07,009 --> 00:01:08,663
Proboha.

16
00:01:08,706 --> 00:01:11,361
<i>Někdo ho ubil k smrti.</i>

17
00:01:11,405 --> 00:01:13,973
<i>Podezíráme jeho ženu,
ale nejsme si jistí.</i>

18
00:01:14,016 --> 00:01:16,105
To...mě mrzí.

19
00:01:16,149 --> 00:01:18,281
Je to hrůza.

20
00:01:18,325 --> 00:01:19,848
<i>Ne, to není.</i>

21
00:01:20,406 --> 00:01:22,887
<i>Máš po starostech.</i>

22
00:03:54,560 --> 00:03:56,344
Mami, co se stalo?

23
00:03:56,369 --> 00:03:58,066
Nic. Jdi spát.

24
00:03:58,746 --> 00:03:59,922
Co se děje?

........