1
00:00:33,391 --> 00:00:35,685
<i>Poslední král Vánoc nakonec dorazil</i>

2
00:00:35,768 --> 00:00:37,979
<i>na vánoční Vánoce.</i>

3
00:00:39,897 --> 00:00:42,275
Jerry, tahle šunka se ti fakt povedla.

4
00:00:44,735 --> 00:00:47,488
Veselé Vánoce? Haló?

5
00:00:47,572 --> 00:00:49,657
Po letech přijdou moji rodiče,

6
00:00:49,740 --> 00:00:51,367
můžeme trochu žít?

7
00:00:51,451 --> 00:00:53,578
Žít? Pro tvoje rodiče?

8
00:00:53,661 --> 00:00:54,871
- Dobrej vtip.
- Hej!

9
00:00:54,954 --> 00:00:57,999
Ty hej! Tyhle svátky jsou o lidech.

10
00:00:58,082 --> 00:01:00,960
Já myslel o zrození poloboha
nebo tak něco.

11
00:01:01,043 --> 00:01:04,505
To je fuk. Všechny elektronický předměty
do punčochy, hned.

12
00:01:04,589 --> 00:01:06,591
Nedám ti svůj telefon, tati.

13
00:01:06,674 --> 00:01:09,218
Do punčochy, nebo si založím Facebook.

14
00:01:10,261 --> 00:01:11,971
Ho, ho, ho, lidi.

15
00:01:12,054 --> 00:01:14,557
Spíš hej, co to má bejt? Přijdou rodiče.

16
00:01:14,640 --> 00:01:17,226
Klid, Jerry.
To je Reuben, starej přítel.

17
00:01:17,310 --> 00:01:18,227
Pearl Harbor.

18
00:01:18,311 --> 00:01:22,106
Jednou ročně za ním zajdu
a zhodnotím jeho zdravotní stav.

19
00:01:22,190 --> 00:01:25,026
Tati, to je tak milé!

20
00:01:25,109 --> 00:01:28,613
- Jo, to je. Nechápu to.
- Korea.

21
00:01:28,696 --> 00:01:32,158
Neměj strach o svoje Vánoce,
budu s Reubenem ve svý dílně,

22
00:01:32,241 --> 00:01:35,453
zatímco budete mít <i>Další den v ráji</i>
Phila Collinse.

23
00:01:35,536 --> 00:01:37,497
Překvapil.

........