1
00:00:06,000 --> 00:00:07,917
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:08,000 --> 00:00:11,208
Mami, prosím, prober se.

3
00:00:11,292 --> 00:00:13,042
- Teto!
- Mami, prober se!

4
00:00:13,125 --> 00:00:14,000
Volej sanitku.

5
00:00:14,083 --> 00:00:16,083
- Není čas! Mám tu auto!
- Mami!

6
00:00:16,625 --> 00:00:19,333
<i>Strýček Zo říká, že se podobám tátovi.</i>

7
00:00:19,417 --> 00:00:21,792
- Proberte se.
- Že<i> když se na mě dívá,</i>

8
00:00:21,875 --> 00:00:25,333
<i>vidí všechny sny a naděje</i>
<i>svého zesnulého bratra.</i>

9
00:00:26,708 --> 00:00:32,042
<i>Ale jestli jsem po tátovi, znamená to,</i>
<i>že jsem s tím dobrým zdědila i to zlé.</i>

10
00:00:32,750 --> 00:00:35,583
Ne! To je moje auto!

11
00:00:35,667 --> 00:00:38,708
Vraťte mi moje auto! To ne!

12
00:00:40,000 --> 00:00:41,542
Právě mi ukradli auto!

13
00:00:42,250 --> 00:00:44,458
Zavolej strejdovi, je v Royalu.

14
00:00:44,542 --> 00:00:45,542
Honem, Vuyiswo!

15
00:00:48,542 --> 00:00:50,167
- Co se děje?
- Je uvnitř.

16
00:00:50,250 --> 00:00:51,583
- Honem!
- To ne!

17
00:00:52,208 --> 00:00:53,750
Našli jsme ji na podlaze.

18
00:00:53,833 --> 00:00:55,208
Kde je Samukelo?

19
00:00:55,292 --> 00:00:57,292
Nebere mi to. Budu to zkoušet dál.

20
00:00:57,375 --> 00:00:59,375
- Ať za námi přijede do nemocnice.
- Dobře.

21
00:01:01,042 --> 00:01:02,083
Otvírej si sama.

22
00:01:02,167 --> 00:01:06,125
Samu, zvedni to. Mámě se něco stalo. 

23
00:01:23,958 --> 00:01:24,792
Ntombi…

........