1
00:00:13,417 --> 00:00:15,333
- Nádherný úder!
- Nádherný úder!

2
00:00:15,417 --> 00:00:16,500
Hezký.

3
00:00:17,375 --> 00:00:20,583
Za horizontem čeká spousta
obchodních příležitostí.

4
00:00:21,500 --> 00:00:26,500
I USA nadšeně investují
do kosmického výzkumu.

5
00:00:28,208 --> 00:00:31,250
Výroba raket je povinností vyspělých zemí

6
00:00:31,333 --> 00:00:32,958
i jejich národní politikou.

7
00:00:34,667 --> 00:00:39,292
Konglomeráty, jako je ten náš,
musí propůjčit zemi sílu.

8
00:00:39,875 --> 00:00:42,708
Počkejte! Nejsou to azalky?

9
00:00:43,208 --> 00:00:44,750
Jsou krásné.

10
00:00:46,250 --> 00:00:49,125
Vy všichni máte určitě rakety rádi.

11
00:00:50,708 --> 00:00:51,625
Madam,

12
00:00:52,542 --> 00:00:57,333
naše skupina tento projekt
sponzoruje vší silou.

13
00:00:57,417 --> 00:00:59,875
Kvůli naší zemi

14
00:01:00,583 --> 00:01:03,250
musí našich pět společností spolupracovat.

15
00:01:04,125 --> 00:01:06,208
Čtyři společnosti se už dohodly.

16
00:01:07,875 --> 00:01:12,042
Nedá vaše Takamiya Group
také souhlas a nepřipojí se

17
00:01:12,542 --> 00:01:14,542
k projektu naší společnosti?

18
00:01:17,167 --> 00:01:19,833
Dnes je rozhodně nádherné počasí.

19
00:01:21,333 --> 00:01:23,208
Máme tak slunečný den,

20
00:01:23,708 --> 00:01:27,125
takže co kdybychom si místo práce
užili hraní golfu?

21
00:01:27,792 --> 00:01:28,792
To je pravda.

22
00:01:31,083 --> 00:01:32,917
<i>Pane Sajamo!</i>

23
00:01:33,000 --> 00:01:34,167
Našel jste to?

24
........